Razkritja BKS Bank, povezana s trajnostnostjo

  • Razkritja v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov današnjega časa. Pariški sporazum, ki ga je decembra 2015 podpisalo 195 držav, je prvi univerzalni svetovni podnebni dogovor za prilagoditev podnebnim spremembam in izboljšanje odpornosti nanje ter omejitev globalnega segrevanja. Z ratifikacijo Pariškega sporazuma so se države zavezale, da bodo dvig globalne temperature omejile precej pod 2 °C in po možnosti celo na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Da bi dosegli to ciljno vrednost in da bi bili učinki podnebnih sprememb čim manjši, je Evropska komisija objavila celovit Akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti, kateremu je sledil še Evropski zeleni dogovor. Kot je zapisano v Akcijskem načrtu za financiranje trajnostne rasti, nas bodo v prihodnjih letih ti cilji usmerjali pri pripravah za prihodnost, ki zagotavlja stabilnost, zdrav planet, pravične, vključujoče in odporne družbe ter uspešna gospodarstva. 

Eden od ciljev akcijskega načrta je zagotoviti večjo preglednost v finančni industriji glede trajnostnosti. Iz tega razloga so udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev, zavezani objavljati pisne politike o vključevanju tveganj glede trajnostnosti in zagotoviti preglednost takega vključevanja. 

BKS Bank AG razkritja povezana s trajnostnostjo objavlja na tem mestu. 

 

V BKS Bank že vrsto let pripravljamo trajnostno poročilo, ki predstavlja temelj naše trajnostne strategije: 
Trajnostno poročilo BKS Bank

V skladu z Uredbo o razkritjih smo kot udeleženec na finančnem trgu zavezani vlagateljem predstaviti svojo strategij, ki vključuje pojasnilo, kako obravnavamo tveganja glede trajnostnosti. Podrobnosti so razkrite v spodnjem dokumentu:
Izjava po členu 3 Uredbe EU 2019_2088 (SFDR) junij 2023
Izjava po členu 4 Uredbe EU 2019_2088 (SFDR) - glavni škodljivi vplivi junij 2023
Izjava po členu 5 Uredbe EU 2019_2088 - preglednost politike prejemkov junij 2023

Na poti k uresničevanju ciljev trajnostnosti smo zavezani v okviru presoje ustreznosti oz. posvetovalnega razgovora z vlagatelji zavezani k ugotavljanju njihovih preferenc glede trajnostnosti in ugotavljanju, ali se naj pri naložbah upošteva vidik trajnostnosti. Za naše stranke smo pripravili dokument s podrobnimi informacijami o trajnostnih preferencah in razlogih za njihovo ugotavljanje: 
Informacije o trajnostnosti in trajnostnih preferencah
Klasifikacija trajnostnih produktov 

BKS Trajnostnost 

BKS Trajnostnost je finančni produkt, ki spodbuja okoljske oziroma socialne značilnosti. Podrobne informacije so razkrite v spodnjem dokumentu: 
Razkritja, povezana s trajnostnostjo (10. člen)

Z namenom zagotavljanja preglednosti spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti smo za BKS Trajnostnost pripravili spodnja razkritja:
Predpogodbena razkritja za BKS Trajnostnost (8. člen)
Periodično razkritje za BKS Trajnostnost (8. člen)

Želimo, da so objavljene informacije, v povezavi s trajnostnostjo, vlagateljem jasne, jedrnate in razumljive. Na tem mestu objavljamo vse prej veljavne verzije dokumentov, ki smo jih objavili v povezavi s trajnostnostjo, v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev. 

Razkritja, povezana s trajnostnostjo, v BKS Bank AG – marec 2023
Razkritja, povezana s trajnostnostjo, v BKS Bank AG – marec 2022
Predpogodbena razkritja za BKS Trajnostnost (8. člen) – marec 2023
Predpogodbena razkritja za BKS Trajnostnost (8. člen) – maj 2023 (vidne spremembe)