Razkritja BKS Bank, povezana s trajnostnostjo

  • Razkritja v skladu z Uredbo (EU) 2019/2088

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, ki jih lahko obvladamo le skupaj. Leta 2015 se je svetovna mednarodna skupnost z ratificiranjem Pariškega sporazuma obvezala, da bo globalno segrevanje omejila precej pod 2 °C in po možnosti celo pod 1,5 °C v primerjavi z vrednostmi iz predindustrijskega obdobja. Da bi dosegli to ciljno vrednost in čim bolj omejili vplive podnebnih sprememb, je Evropska komisija objavila obsežen akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti in evropski zeleni dogovor. 

Cilj akcijskega načrta je med drugim večja preglednost glede trajnostnega razvoja v finančni panogi. Ob tem EU predvideva zmanjšanje nesimetričnosti informacij v razmerju med strankami in udeleženci na finančnem trgu oz. finančnimi svetovalci pri: 

  • vključevanju tveganj glede trajnostnosti, 
  • upoštevanju škodljivih vplivov na trajnostnost, 
  • spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti ter 
  • trajnostnih naložbah.

Te nesimetričnosti informacij je treba odpraviti z obveznimi predhodnimi informacijami in rednimi razkrivanji udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev končnim vlagateljem. Uredba (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev zavezuje udeležence na finančnem trgu in finančne svetovalce tudi k objavi pisnih strategij, ki vključujejo tveganja glede trajnostnosti. Spodaj so dostopna razkritja BKS Bank, povezana s trajnostnostjo.

Razkritja BKS Bank, povezana s trajnostnostjo