Trajnostnost v oskrbovalni verigi

Dobavne ali oskrbovalne verige bank se bistveno razlikujejo od verig proizvodnih podjetij. Kljub temu je trajnostnost vzdolž oskrbovalne verige za nas pomembna.

BKS Bank kot članica Globalnega dogovora ZN podpira človekove pravice in odločno zavrača diskriminacijo. Pri opredelitvi človekovih pravic se sklicujemo na mednarodno priznane standarde človekovih pravic, kot so Splošna deklaracija človekovih pravic in temeljni delovni standardi Mednarodne organizacije dela. Vodijo nas tudi Smernice Organizacije za sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalna podjetja.

Kot delodajalec zaposlenim nudimo pošteno plačilo, pravico do svobode zbiranja, gibljiv delovni čas, usposabljanje in izpopolnjevanje itd. Svet delavcev je pomemben partner v vseh aktivnostih družbene odgovornosti zaposlenih. V nadzornem svetu ga zastopajo štirje člani. Naš zastopnik za raznolikost zagotavlja, da zaposleni niso izpostavljeni diskriminaciji.

Kot storitveno podjetje se naša nabava osredotoča predvsem na naše gradbene projekte in opremo naših objektov, voznega parka ali pisarniškega materiala. Minimalna socialna in ekološka merila za kategorije javnih naročil so opredeljena v Kodekus ravnanja za dobavitelje in poslovne partnerje. Naši poslovni partnerji in dobavitelji morajo podpisati tudi Kodeks ravnanja za dobavitelje in poslovne partnerje. Nadaljnji ukrepi za preprečevanje kršitev človekovih pravic ali okoljskih standardov pri dobavi vključujejo na primer naša stroga protikorupcijska pravila ali naročanje predvsem regionalno dejavnih podjetij. Pri poslovanju s strankami uporabljamo izključitvena in pozitivna merila (prosimo, povezava), da določimo, s kom poslujemo in s kom ne. Vzpostavljeni so tudi obsežni sistemi know-your-customer, ki nam posredujejo pomembne informacije o poslovnih aktivnostih naših strank. BKS Bank ima tudi politiko ničelne tolerance do korupcije, pranja denarja, financiranja terorizma in drugih oblik finančnega kriminala. Z našim upravljanjem boja proti korupciji in AML zagotavljamo skladnost z zakonodajo. Naše upravljanje skladnosti in naš kodeks ravnanja za zaposlene zagotavljata, da so interesi stranke zaščiteni in da se upoštevajo vse smernice. Standardiziran proces lansiranja izdelka vključuje tudi trajnostne vidike, tako da inovacija ustreza naši strateški usmeritvi. Velik pomen pripisujemo tudi zunanji potrditvi trajnosti za naše trajnostne izdelke. Račun "Natur & Zukunft" in strategija portfelja "BKS Nachhaltigkeit" nosita avstrijski okoljski znak za trajnostne finančne produkte. Trajnostna mnenja drugih strank za naše zelene, socialne in trajnostne obveznice so pregledno na voljo na naši spletni strani.

Če pride do kakršnih koli kršitev trajnosti v naši dobavni verigi, jih lahko na različne načine prijavimo BKS Bank. Primeri vključujejo naš center za pritožbe  in BKS Integrity Line, ki je bil ustanovljen za zaščito le teh.

Pomemben sestavni del naših poslovnih načel je opredelitev, s katerimi strankami ne sklepamo poslovnih odnosov oz. katerih vrst naložb ne izvajamo. Za ta namen smo določili različna merila za izključitev. Pri tem razlikujemo med izključitvenimi razlogi za podjetja in države. Merila se med drugim nanašajo na naslednje teme:

 • kršenje človekovih pravic in pravic delavcev,
 • atomska energija,
 • oboroževanje,
 • pridobivanje premoga in krvavih rudnin,
 • hidravlično lomljenje,
 • zelena genska tehnologija,
 • nesprejemljive gospodarske prakse, kot so pranje denarja, financiranje terorizma, korupcija in goljufija,
 • prostitucija in pornografija,
 • raziskovanje zarodkov,
 • igre na srečo,
 • proizvodnja tobačnih izdelkov,
 • trgovina z zaščitenimi živalmi.

Dodatna merila so opredeljena v naši Politiki za preprečevanje pranja denarja.
​​​​​
Izključitvena merila veljajo tudi za odločitve glede naših lastnih naložb.

Leta 2020 smo k izključitvenim merilom dodali pozitivno merilo. Želimo spodbujati posle, ki posebej pozitivno prispevajo k nadaljnjemu razvoju naše družbe, ohranjanju okolja, varstvu podnebja in prilagajanju podnebnim spremembam, kot npr. zmanjšanje ogljičnega odtisa, trajnostna energija in mobilnost, ekološko in družbeno trajnostna infrastruktura in izobraževalne ustanove.

Naš Kodeks ravnanja je priročnik za zaposlene za etično brezhibno in odgovorno ravnanje. Kodeks ravnanja vsebuje smernice za vsakdanjo komunikacijo s sodelavci, strankami, dobavitelji, organi in mediji. Nas in naše poslovne partnerje ščiti pred neprimernim vedenjem in tako varuje naš ugled. V naši instituciji velja za samoumevno, da Kodeks ravnanja preberemo, sprejmemo in upoštevamo.

Kodeks ravnanja

Nabavo v BKS Bank pretežno opravljajo odgovorne osebe v centrali. Te morajo pri izbiri dobaviteljev in produktov upoštevati merila, določena za postopek nabave. Trajnostna dobava je pomemben sestavni del nabavnih smernic, ki jih uporabljamo na ravni celotnega koncerna in za vse nabavne skupine določajo minimalne družbene in okoljske standarde, ki jih morajo ponudniki upoštevati. V pomoč našim nabavnikom je bil v smernice vključen seznam najpomembnejših certifikatov trajnostnega razvoja in znakov kakovosti. Kot regionalno umeščeni banki nam je pomembno, da naročila zaupamo podjetjem iz svojega kroga strank, saj njihovo upravljanje in proizvodne metode osebno poznamo.

Vsi dobavitelji in poslovni partnerji se morajo zavezati k spoštovanju našega Kodeksa ravnanja za poslovne partnerje.

Kodeks ravnanja za dobavitelje