Strategija trajnostnega razvoja BKS Bank

»Zavzemamo se za trajnostno poslovno politiko. Prepričani smo, da družbena odgovornost in trajnostni razvoj prispevata k našemu uspehu in nenehno dobrim poslovnim rezultatom. Celostna strategija trajnostnega razvoja je tako ustaljena in vpeta v glavno dejavnost naše institucije.«
(Kodeks ravnanja BKS Bank)

V BKS Bank nenehno razvijamo svojo strategijo trajnostnega razvoja, nazadnje leta 2020 pod sloganom "Odgovorno v svetlo prihodnost".

Pomembno podlago za izdelavo naše nove matrice pomembnosti in iz nje izpeljane strategije trajnostnega razvoja so sestavljali:

  • obstoječa strategija družbe, naše poslanstvo, vizija, vrednote in vodila;
  • rezultati našega dialoga z deležniki;
  • načela globalnega dogovora Združenih narodov;
  • cilji trajnostnega razvoja;
  • vizija avstrijskega sveta za trajnostni razvoj respACT;
  • evropski zeleni dogovor;
  • akcijski načrt EU za financiranje trajnostne rasti;
  • možnosti in tveganja za našo organizacijo zaradi splošnih globalnih trendov in
  • ključni trendi družbene odgovornosti.