Preprečevanje korupcije

Ni prostora za korupcijo

Vodstvo in zaposleni v BKS Bank si prizadevamo za celovit boj proti koruptivnemu ravnanju in izvajamo vse potrebne preventivne ukrepe. Jasno dajemo vedeti, da kršenja pravil za preprečevanje korupcije ne dopuščamo in da kršitve sankcioniramo glede na njihovo stopnjo in težo.

Vzpostavljeno imamo anonimno pot za prijavo nedovoljenih ravnanj in imamo ničelno toleranco do korupcije. 

Raznolika pravila za preprečevanje korupcije

Na podlagi zakonskih določb, Kodeksa korporativnega upravljanja, Kodeksa ravnanja in Listine o skladnosti poslovanja s predpisi BKS Bank smo oblikovali svoj priročnik za boj proti korupciji. Naše hčerinske družbe in podružnice v tujini so izdale svoje pravilnike, ki ustrezajo pravnemu položaju v zadevni državi in vsaj minimalnim standardom, opredeljenim v avstrijskem priročniku.

Pravila in ukrepi za preprečevanje korupcije se poleg zaposlenih nanašajo tudi na sodelovanje z zunanjimi partnerji, kot so svetovalci, revizorji, odvetniki, agencije, dobavitelji in posredniki. Naše nabavne smernice določajo točne postopke, kako se izvedejo naročila.

Kodeks ravnanja