Vizija in vrednote

Naša globoka regionalna ukoreninjenost je osnova za organsko rast pri nas in v tujini. Smo pravi naslov za zahtevne stranke. Zakaj? Ker strokovno svetovanje odlično povezujemo s sodobnimi tehničnimi rešitvami. To utrjuje naš položaj med vodilnimi avstrijskimi bankami.

Regionalno umeščena.

Odprta pri razmišljanju.

Odlična pri delu.

Naše globoke regionalne korenine nam dajejo stabilnost in nam omogočajo zdravo domačo in mednarodno rast.

Delujemo kot univerzalna mednarodna banka, ki je pri svojih odločitvah neodvisna in samostojna.

Naša pripadnost skupini 3 Banken Gruppe in enakopravno sodelovanje znotraj skupine nam dajeta moč velike banke.

Smo na samostojni poti. Korak za korakom se uvrščamo med deset najpomembnejših bank v Avstriji.

Tveganja prevzamemo le, če jih lahko obvladamo z lastnimi močmi. To za nas pomeni neodvisnost in samostojnost.

Dobro razumemo posamezne potrebe svojih strank. Smo prvi naslov za zahtevne stranke, saj prvovrstno svetovanje uspešno združujemo s pravočasnimi tehničnimi rešitvami.

Ker si celovito prizadevamo za trajnost, je zaupanje v našo institucijo veliko, moč inovacij pa visoka.

Naši zaposleni delo opravljajo odgovorno in kakovostno. Nudimo jim privlačno delovno mesto in odlične možnosti za razvoj. Vlagamo v njihovo izobrazbo in spodbujamo usklajevanje poklica in zasebnega življenja.

Delničarjem nudimo dolgoročno naraščanje vrednosti in primerno letno obrestovanje, zato smo privlačni za vlagatelje in krepimo svoj delež lastnih sredstev.

Vsak element predstavlja strateško področje delovanja, ki ga želimo dosledno obravnavati v prihodnjih letih.

1. Odličnost blagovne znamke

Uspešne blagovne znamke zagotavljajo enotno in pozitivno doživetje blagovne znamke na vseh njenih stičnih točkah. S tem osvajajo srca zaposlenih in strank, ki se čez čas prelevijo v zveste navdušence. Nas pa pri tem vodijo temeljne vrednote naše blagovne znamke – srčni, regionalno povezani, trdni v odnosih, odgovorni, usmerjeni v prihodnost in odlični.

2. Trgi in ciljne skupine

Želimo rasti korak za korakom, z lastnimi močmi. Za dosego tega cilja si dosledno prizadevamo za nove stranke v vseh regijah. Kjer zaznamo dobre tržne priložnosti, brez zadržkov odpremo novo poslovno enoto.

3. Digitalna preobrazba

Tehnološke spremembe nas spremljajo že vrsto let. Vendar potencial digitalizacije še zdaleč ni v celoti izkoriščen. Zato digitalizacija poleg trajnostnega razvoja ostaja največje gonilo inovacij.

4. Uspešnost

Tehnološke spremembe zahtevajo naložbe, ki jih štejemo v milijonskih zneskih. Donosnost bank že več let omejujejo številni dejavniki – nizke obrestne mere, pritisk konkurence, poplava predpisov. Posledično so na dnevnem redu naše strategije poslovanja vedno tudi povečanje učinkovitosti in prihranki pri stroških.

5. Lastniški kapital

Močna kapitalska osnova zagotavlja prihodnjo rast in povečuje našo odpornost. Količniki lastniškega kapitala v BKS Bank so na visoki ravni in bistveno presegajo regulativne zahteve.

Kot srčna, regionalno povezana banka skrbimo za blaginjo naših strank. Ponujamo jim odlično svetovanje, storitve in produkte ter močno mrežo. Tako skupaj oblikujemo svetlo prihodnost.  

srčni

Skrbimo za medsebojno bližino in sodelujemo na osebni ravni: zelo spoštljivo in s čutom za ljudi.

trdni v odnosih

Želimo navdušiti naše zaposlene, stranke in partnerje ter zgraditi močno mrežo.
usmerjeni v prihodnost Smo radovedni, hitro prepoznamo trende, ki nam ustrezajo, in jih uporabimo z mislijo na jutri, ne da bi pri tem pozabili na svoje bistvo.
odgovorni Smo zgled in pobudnik družbene odgovornosti, delamo za zdravo in dolgoročno rast ter vlagamo vanjo.
odlični Delamo le to, kar zares znamo, in zato bolje od konkurence, ter presegamo pričakovanja strank.
regionalno povezani S ponosom pokažemo, od kod prihajamo, sodelujemo na medregionalni ravni in igramo pomembno vlogo na lokalni.

Prenos datotek

Več o naših vrednotah in viziji si oglejte v dokumentu Poslanstvo in vizija  .