Ocena trajnostnega razvoja BKS Bank

Najboljši med najboljšimi na področju trajnostnega razvoja

Že od leta 2010 družba oekom research AG vsaki dve leti oceni dejavnosti trajnostnega razvoja BKS Bank. Zadnje ocenjevanje je potekalo decembra 2017, rezultati pa so bili na voljo februarja 2018. Veseli smo, da lahko še naprej nosimo znak prvovrstnosti, ki se podeli le redkim bankam po vsem svetu.

Pri oceni je družba oekom presojala več kot 10 socialnih, etičnih in okoljskih dejavnikov. Veseli nas, da smo lahko na lestvici od A+ do D oceno C izboljšali na C+. Ponosni smo, da so strokovnjaki družbe oekom tako pozitivno ocenili naš napredek pri izvajanju strategije trajnostnega razvoja.

Družba eokom BKS Bank ocenjuje v razredu »Finančni sektor/javne in regionalne banke«. V tej kategoriji nobena banka ne dosega ocene, boljše od B-.

Član indeksa VÖNIX

VÖNIX je indeks trajnostnega razvoja avstrijskega trga delnic. Zajema vsa podjetja, ki kotirajo na Dunajski borzi in so vodilna na področju okoljskih in družbenih dejavnosti ter uspešnosti. Nova sestava indeksa VÖNIX se izvede vsakokrat sredi junija in nato načeloma velja eno leto. Število članov indeksa ni točno določeno. Leta 2021 je bila BKS Bank šestič zapored vključena na seznam.

Izpostaviti velja spodbudno dejstvo, zapisano v oceni: »Glede trajnostnega razvoja BKS Bank v primerjavi z avstrijskimi podjetji, ki kotirajo na borzi, in podjetji v avstrijskem finančnem sektorju, zavzema položaj, ki je bistveno nad povprečjem.«