Globalni dogovor Združenih narodov

BKS Bank je od leta 2012 članica globalnega dogovora Združenih narodov. Z več tisočimi udeleženimi podjetji iz različnih držav je globalni dogovor Združenih narodov največja mreža za korpoativno trajnostno naravnanost na svetu.

10 načel globalnega dogovora Združenih narodov tvori pomemben okvir za vsakodnevno delovanje.
  1. Podjetja morajo podpirati in spoštovati varstvo mednarodnih človekovih pravic.
  2. Podjetja se morajo prepričati, da niso sokrivci kršitev človekovih pravic.
  3. Podjetja se morajo zavzemati za svobodo združevanja in učinkovito priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb.
  4. ​​​​​​​Podjetja se morajo zavzemati za odpravo vseh oblik prisilnega dela.
  5. ​​​​​​​Podjetja se morajo zavzemati za odpravo otroškega dela.
  6. ​​​​​​​Podjetja se morajo zavzemati za odpravo diskriminacije glede na zaposlitev in poklic.
  7. ​​​​​​​Podjetja morajo ubrati preventivni pristop k okoljskim izzivom.
  8. ​​​​​​​Podjetja morajo sprejeti pobude za spodbujanje večje okoljske odgovornosti.
  9. ​​​​​​​Podjetja morajo spodbujati razvoj in razširjanje okolju prijaznih tehnologij.
  10. ​​​​​​​Podjetja morajo delovati proti vsem oblikam korupcije, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.