Ustvarjanje vrednosti

Veriga ustvarjanja vrednosti banke ni primerljiva z verigo proizvodnega podjetja.

Pomembnost vrednostne verige bank – tudi zaradi razprav v zvezi z akcijskim načrtom EU – čedalje bolj prihaja v ospredje. Vpliv bank na okolje in družbo je namreč raznovrsten. BKS Bank s svojo ponudbo financiranja usmerja investicije, na primer v trajnostne proizvodne procese in obrate, v energetsko učinkovito gradnjo, v mobilnost z majhnimi izpusti, in prispeva k finančno varnemu življenju v starosti na podlagi trajnostnih investicijskih in pokojninskih produktov.

Vrednostna veriga BKS Bank je bistveno drugačna od vrednostne verige proizvodnega obrata. BKS Bank kot ponudnik storitev ne potrebuje surovin, njen najpomembnejši vir so strokovno znanje zaposlenih in specializirano znanje za bančno poslovanje, potrebne zgradbe in tehnični sistemi ter energijski viri. Proizvodni proces ne vključuje tradicionalnih dobaviteljev, čeprav za zadovoljevanje potreb strank sodelujemo tudi s partnerji, na primer s področja zavarovalništva.

Glavna dodana vrednost BKS bank je oblikovanje produktov in storitev ter svetovanje strankam.