Akcijski načrt EU: Financiranje trajnostne rasti gospodarstva

Evropska unija je marca 2018 predstavila akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti, namenjen finančnemu sektorju. Raziskave so pokazale, da javni sektor sam ne bo zmogel zbrati investicije v znesku 175–290 milijard EUR, potrebnih za uresničitev podnebnih ciljev EU do leta 2030. Akcijski načrt EU je namenjen usmerjanju gospodarstva v tej smeri. 

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Glavni cilji akcijskega načrta EU:
  • usmerjanje toka kapitala v trajnostne investicije;
  • večja integracija okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov v upravljanje tveganj;
  • preglednost glede povečanja okoljske trajnosti in krepitev dolgoročnega razmišljanja.
Za dosego ciljev so načrtovani naslednji ukrepi:
  • razvoj skladne taksonomije;
  • priprava standardov in znakov za zelene finančne produkte;
  • širitev trajnostnega financiranja;
  • integracija trajnostnega razvoja v investicijski proces;
  • uvedba referenčnih vrednosti za trajnostni razvoj.
Izvajanje pri BKS Bank

BKS Bank ima dolgoletne izkušnje na področju trajnostnega razvoja. Že zdaj v naših sistemih informacijske tehnologije v Avstriji beležimo rezultate financiranja trajnostne rasti, strankam ponujamo trajnostne finančne produkte in spremljamo svoj ogljični odtis. Vseeno pa izvajanje akcijskega načrta EU vidimo kot izziv, saj zadeva skoraj celotno našo glavno poslovno dejavnost. Za pravočasno izpolnjevanje vseh bodočih zahtev smo razvili obsežen projekt za izvajanje.

V zvezi z Uredbo o taksonomiji se projekt Akcijski načrt EU med drugim ukvarja z:
• uvedba programske opreme za taksonomsko preverjanje financiranja,
• implementacija v naložbene posle,
• potrebna prilagoditev procesov in politik,
• skladnost z vsemi zahtevami po razkritju, povezanimi s taksonomijo
• informiranje zaposlenih in strank.

Pomemben napredek je že bil dosežen leta 2019 z integracijo okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov v upravljanje tveganj. Preučili smo tudi novo taksonomijo. Izkazalo se je, da merila, po katerih ocenjujemo trajnost projektov financiranja, v veliki meri ustrezajo taksonomiji. Poleg tega smernice, na katerih temeljijo zelene obveznice, večinoma ustrezajo osnutkom standarda za zelene obveznice.

Leta 2020 smo določili dejavnike odločanja za ocenjevanje trajnostnih tveganj, ki so vključena v oceni. Ukvarjali smo se tudi s tem, katerim trajnostnim tveganjem bi lahko bila izpostavljena zavarovanja z nepremičninami. Poleg tega smo preverili, ali bodo financiranja, katera smo doslej obravnavali kot trajnostna, v prihodnje ustrezala taksonomiji. Prilagoditev meril, vključno z integracijo v informacijske sisteme, je bila izvedena leta 2021.

Leta 2021 je BKS Bank sklenila sodelovanje s preostalimi bankami, Združenjem javnih bank v Nemčiji in Dydonom, da bi skupaj razvila programsko opremo za preverjanje taksonomije za financiranje. Merila, ali je financiranje skladno s taksonomijo, se razlikujejo glede na osnovno gospodarsko dejavnost in so zelo zapletena. Programska oprema bo vodila naše zaposlene skozi testni proces na uporabniku prijazen način in zagotovila, da so vsa merila, potrebna za ocenjevanje, pravilno pridobljena. Poleg tega bo programska oprema uporabljala umetno inteligenco in postopkovne izračune za določanje podatkov, pomembnih za revizijo, kar naj bi olajšalo zbiranje podatkov, zlasti za financiranje MSP. ta pa je ključen ciljni segment BKS Bank.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si