Cilji trajnostnega razvoja

Leta 2015 so Združeni narodi predstavili globalno razvojno in trajnostno agendo »Agenda 2030 za trajnostni razvoj.« Jedro te agende tvori 17 ciljev trajnostnega razvoja.

V BKS Bank z različnimi ukrepi prispevamo k številnim od 17 ciljev trajnostnega razvoja. Na podlagi analize ustreznosti ciljev trajnostnega razvoja smo se odločili, da prednostno obravnavamo 9 ciljev trajnostnega razvoja, saj ti sledijo tudi naši poslovni in trajnostni strategiji in imajo ključno vlogo pri doseganju ciljev zelenega dogovora in ciljev glede podnebne nevtralnosti. 

Razvrstitev ciljev izhaja iz tega, ali:

  • lahko BKS Bank dejansko vpliva na ta cilj;
  • določen cilj trajnostnega razvoja nudi priložnosti za našo institucijo in
  • ​​​​​​​to kako vpliva na družbo.

Po poročilu o revščini avstrijskega statističnega urada 18 odstotkom avstrijskega prebivalstva grozi revščina. S finančnim izobraževanjem, pokojninskimi, varčevalnimi in naložbenimi produkti lahko raznoliko prispevamo k doseganju 1. cilja.

Izobraževanje, usposabljanje in doživljenjsko učenje so osnovni pogoji za preprečevanje brezposelnosti tako pri mladih kot starejših ljudeh, obenem pa tudi za krepitev gospodarske lokacije. V BKS Bank z izobraževanjem in usposabljanjem svojih zaposlenih ter financiranjem izobraževalnih ustanov in sponzoriranjem izobraževanj izvajamo ukrepe za izboljšanje finančne pismenosti prebivalstva.

V BKS Bank si prizadevamo za enakost spolov – znotraj svoje institucije smo tako denimo razvili karierni program za ženske, prav tako pa redno podpiramo projekte, ki spodbujajo enakost spolov.

Evropa je trenutno še vedno močno odvisna od fosilnih goriv. Uspešen prehod na obnovljive vire energije je ključnega pomena za doseganje ciljev sporazuma Green Deal. BKS Bank lahko ta prehod podpre tako v okviru operativne ekologije kot tudi s trajnostnim financiranjem in naložbami.

Ta cilj vpliva na celotno verigo ustvarjanja vrednosti v BKS Bank – od naših dobaviteljev in zaposlenih pa vse do naših strank – in ponuja mnogo možnosti, s katerimi je mogoče vplivati na pozitiven razvoj v naših regijah.

BKS Bank je bila prvotno ustanovljena kot banka, ki bi poslovala izključno s podjetji, zato imamo dobre odnose s številnimi industrijskimi podjetji. Pri tem cilju vidimo tudi povezavo s trajnostnim razvojem mest in lokalnih skupnosti, opredeljenem v 11. cilju, in z našimi dobavitelji komunalnih storitev.

Dostop do cenovno dosegljivih stanovanj ter podnebno nevtralna usmeritev mest in občin sta ena od osrednjih elementov 11. cilja trajnostnega razvoja, naša banka pa lahko s svojo ponudbo izdelkov prispeva k doseganju tega cilja.

Trajnostni produkti so del naše glavne dejavnosti, prav tako svetovanje v zvezi s subvencijami in investicijsko financiranje naših strank. Kot banka želimo izkoristiti priložnost, da k trajnostnemu delovanju spodbudimo tudi podjetja.

Varstvo podnebja je eden največjih izzivov današnjega časa. V BKS Bank z mnogimi ukrepi  že zdaj pomembno prispevamo k doseganju cilja 2 °C. V svoji strategiji varstva podnebja smo določili cilje za prihodnja leta.