Cilji trajnostnega razvoja

Leta 2015 so Združeni narodi predstavili globalno razvojno in trajnostno agendo »Agenda 2030 za trajnostni razvoj.« Jedro te agende tvori 17 ciljev trajnostnega razvoja.

V BKS Bank z različnimi ukrepi prispevamo k številnim od 17 ciljev trajnostnega razvoja. Leta 2017 smo v okviru analize pomembnosti znova analizirali, za katere glavne cilje trajnostnega razvoja se želimo zavzemati. Te cilje glede na pomembnost predstavljamo v nadaljevanju.

Razvrstitev ciljev izhaja iz tega, ali:

  • lahko BKS Bank dejansko vpliva na ta cilj;
  • ​​​​​​​določen cilj trajnostnega razvoja nudi priložnosti za našo institucijo in
  • ​​​​​​​to kako vpliva na družbo.

Ta cilj vpliva na celotno verigo ustvarjanja vrednosti v BKS Bank – od naših dobaviteljev in zaposlenih pa vse do naših strank – in ponuja mnogo možnosti, s katerimi je mogoče vplivati na pozitiven razvoj v naših regijah.

Trajnostni produkti so del naše glavne dejavnosti, prav tako svetovanje v zvezi s subvencijami in investicijsko financiranje naših strank. Kot banka želimo izkoristiti priložnost, da k trajnostnemu delovanju spodbudimo tudi podjetja.

Varstvo podnebja je eden največjih izzivov današnjega časa. V BKS Bank z mnogimi ukrepi  že zdaj pomembno prispevamo k doseganju cilja 2 °C. V svoji strategiji varstva podnebja smo določili cilje za prihodnja leta.

BKS Bank je bila prvotno ustanovljena kot banka, ki bi poslovala izključno s podjetji, zato imamo dobre odnose s številnimi industrijskimi podjetji. Pri tem cilju vidimo tudi povezavo s trajnostnim razvojem mest in lokalnih skupnosti, opredeljenem v 11. cilju, in z našimi dobavitelji komunalnih storitev.

V BKS Bank si prizadevamo za enakost spolov – znotraj svoje institucije smo tako denimo razvili karierni program za ženske, prav tako pa redno podpiramo projekte, ki spodbujajo enakost spolov.

Izobraževanje, usposabljanje in doživljenjsko učenje so osnovni pogoji za preprečevanje brezposelnosti tako pri mladih kot starejših ljudeh, obenem pa tudi za krepitev gospodarske lokacije. V BKS Bank z izobraževanjem in usposabljanjem svojih zaposlenih ter financiranjem izobraževalnih ustanov in sponzoriranjem izobraževanj izvajamo ukrepe za izboljšanje finančne pismenosti prebivalstva.

Po poročilu o revščini avstrijskega statističnega urada 18 odstotkom avstrijskega prebivalstva grozi revščina. S finančnim izobraževanjem, pokojninskimi, varčevalnimi in naložbenimi produkti lahko raznoliko prispevamo k doseganju 1. cilja.