Raznolik dialog z našimi deležniki

Smo:

 • regionalno umeščena bančna institucija;
 • družba, ki kotira na borzi;
 • delodajalec;
 • poslovni partner;
 • član interesnih združenj;
 • prejemnik uradnih odločb;
 • del družbe in javnosti.

Tako smo v stiku s številnimi interesi najrazličnejših skupin.
Za deležnike štejemo vse tiste osebe, skupine oseb, organizacije in institucije, ki izkazujejo pravni, finančni, gospodarski ali socialni interes pri odločitvah in delovanju BKS Bank. To so:

 • naši delničarji;
 • nadzorni svet;
 • naše stranke,
 • naši zaposleni in svet delavcev;
 • poslovni partnerji in dobavitelji;
 • nevladne organizacije in združenja;
 • mediji;
 • organi.

Ankete deležnikov so pomemben instrument našega dialoga z deležniki. Ankete za zaposlene izvajamo na tri leta. Prepoznane možnosti za izboljšave se sistematično upoštevajo. Zadnja anketa je bila izvedena leta 2021. Vsaki dve leti izvedemo analizo zadovoljstva strank, nazadnje leta 2021 v Avstriji, leta 2020 pa v Sloveniji. Naše deležnike tudi ciljno anketiramo o aktualnih temah.
Leta 2019 smo se nanje obrnili z vprašanjem »Kakšne priložnosti in tveganja prinašajo podnebne spremembe za avstrijsko gospodarstvo?«. Leta 2020 pa smo strokovnjake in zaposlene povabili k razpravi, katere trajnostne teme naj BKS Bank obravnava prednostno. Leta 2021 pa z njimi preučujemo, kakšne priložnosti in izzive bo prinesel zeleni dogovor.