Raznolik dialog z našimi deležniki

Smo:

  • regionalno umeščena bančna institucija;
  • družba, ki kotira na borzi;
  • delodajalec;
  • poslovni partner;
  • član interesnih združenj;
  • prejemnik uradnih odločb;
  • del družbe in javnosti.

Tako smo v stiku s številnimi interesi najrazličnejših skupin.
Za deležnike štejemo vse tiste osebe, skupine oseb, organizacije in institucije, ki izkazujejo pravni, finančni, gospodarski ali socialni interes pri odločitvah in delovanju BKS Bank.

Z deležniki smo redno v dialogu, na primer v obliki prireditev, osebnih pogovorov, dandanes običajne spletne komunikacije, okrožnic, poročil idr. Ta dialog vidimo tudi kot priložnost, da prejmemo povratno informacijo glede ključnih tem za naše interesne skupine. Tako smo v letu 2017 izvedli spletno anketo o naših dejavnostih v zvezi z družbeno odgovornostjo, leta 2018 smo s strokovnjaki razpravljali o zmanjšanju izpusta ogljikovega dioksida, leta 2019 pa o priložnostih in tveganjih, ki jih prinašajo podnebne spremembe za gospodarstvo.