Raznolik dialog z našimi deležniki

Smo:

 • regionalno umeščena bančna institucija;
 • družba, ki kotira na borzi;
 • delodajalec;
 • poslovni partner;
 • član interesnih združenj;
 • prejemnik uradnih odločb;
 • del družbe in javnosti.

Tako smo v stiku s številnimi interesi najrazličnejših skupin.
Za deležnike štejemo vse tiste osebe, skupine oseb, organizacije in institucije, ki izkazujejo pravni, finančni, gospodarski ali socialni interes pri odločitvah in delovanju BKS Bank. To so:

 • naši delničarji;
 • nadzorni svet;
 • naše stranke,
 • naši zaposleni in svet delavcev;
 • poslovni partnerji in dobavitelji;
 • nevladne organizacije in združenja;
 • mediji;
 • organi.

Ankete deležnikov so pomemben instrument našega dialoga z deležniki. Ankete za zaposlene izvajamo na tri leta. Prepoznane možnosti za izboljšave se sistematično upoštevajo. Naše deležnike tudi ciljno anketiramo o aktualnih temah. Cenimo mnenje drugih, ga beležimo in upoštevamo.