Etika in skladnost poslovanja s predpisi

Visoka poslovna etika je pogoj za uspeh v bančništvu. V BKS Bank zato jasno upoštevamo načela dobrega in odgovornega upravljanja družbe.

Poleg tega se zavezujemo, da bo naš odnos do svojih delničarjev, strank, zaposlenih in javnosti ravnali družbeno in okoljsko odgovoren.

Da se zdi to pomembno tudi našim deležnikom, je pokazala anketa deležnikov iz leta 2017. Kot za BKS Bank posebej pomembni so bili navedeni odgovoren poslovni model, visoka poslovna etika in ukrepi za preprečevanje korupcije in pranja denarja. Na tem področju zato izvajamo raznolike ukrepe.