Etika in skladnost poslovanja s predpisi

Visoka poslovna etika je pogoj za uspeh v bančništvu. V BKS Bank zato jasno upoštevamo načela dobrega in odgovornega upravljanja družbe.