Vam srce bije za popoln paket osebnega in trgovalnega računa?

Paketni računi

Več informacij

Novice -

Sprememba Sklepa o obrestnih merah za vloge – poslovanje s fizičnimi osebami 

S 1. avgustom 2022 spreminjamo Sklep o obrestnih merah za vloge – poslovanje s fizičnimi osebami (v nadaljevanju: obrestne mere), ki je del z vami sklenjene pogodbe o opravljanju plačilnih storitev prek transakcijskega računa.

Informacije o koronavirusu

Nasveti za poslovanje z banko v času koronavirusa.

Poslovna poročila

V naših poslovnih poročilih boste našli vse pomembne informacije o BKS Bank.

Prosta delovna mesta

Iskalnik poslovalnic

Prejeta priznanja za odličnost banke