Zavarovanje plačilnih kartic

  • Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic – Zavarovalnica Triglav
  • Kolektivno nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic – Merkur zavarovalnica​​​​​​
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Imetniki veljavnih plačilnih kartic, katerih izdajateljica je BKS Bank AG, Bančna podružnica, lahko pristopite k plačljivemu zavarovanju zlorabe plačilnih kartic. V primeru sklenitve zavarovanja zlorabe plačilnih kartic so vanj vključene vse veljavne kartice, ki jih imate pri banki kot imetnik računa ali kot pooblaščenec. 

Vrsta kritja

Vrsta limita Višina limita
Zloraba kartice na TRR s strani tretjih oseb v primeru izgube ali protipravnega odvzema*: Limit po kartici po škodnem dogodku

Limit za vse kartice za vse škodne dogodke na leto
150 EUR

​​​​​​​1.000 EUR
Stroški izdaje novih kartic v primeru izgube ali protipravnega odvzema kartic: Limit po posamezni kartici po škodnem dogodku

Limit za vse kartice za vse škodne dogodke na leto
10 EUR

​​​​​​​50 EUR
Stroški izdaje novih kartic v primeru izgube ali protipravnega odvzema kartic: Limit po posamezni kartici po škodnem dogodku

​​​​​​​Limit za vse kartice za vse škodne dogodke na leto
10 EUR

50 EUR
Protipravni odvzem gotovine: Limit za vse škodne dogodke na leto 200 EUR
Stroški zamenjave ključev in ključavnic v primeru protipravnega odvzema kartice: Limit za vse škodne dogodke na leto 200 EUR
Stroški zamenjave osebnih dokumentov v primeru protipravnega odvzema kartice: Limit za vse škodne dogodke na leto 100 EUR
Stroški nakupa nove torbe ali denarnice v primeru protipravnega odvzema kartice: Limit za vse škodne dogodke na leto 100 EUR
Stroški klicev mobilnega telefona v primeru protipravnega odvzema kartice: Limit za vse škodne dogodke na leto 100 EUR

Vse podrobnosti zavarovanja zlorabe plačilnih kartic so opredeljene z vsakokrat veljavnimi Posebnimi pogoji za zavarovanje zlorabe plačilnih kartic – Zavarovalnica Triglav. Za zavarovanje morate izpolniti in podpisati Pristopno izjavo k zavarovanju zlorabe plačilnih kartic, ki jo oddate v svoji matični enoti banke. Vso potrebno dokumentacijo najdete v rubriki Pripomočki in obrazci. 

*Posebna določba: Zavarovanje krije plačila ali dvige gotovine s strani tretjih oseb, nastalih v času, ko zavarovanec nosi rizik zlorabe skladno z bančnimi pogoji poslovanja, vendar največ v času 14 dni pred prijavo banki.​​​​​

Nezgodno zavarovanje velja samo za imetnike veljavne plačilne kartice Activa MasterCard. Plačilo zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic je vključeno v letno članarino.

Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota
Nezgodna smrt 1.000 EUR
Nezgodna invalidnost 5.000 EUR

Vse podrobnosti nezgodnega zavarovanja imetnikov plačilnih kartic so opredeljene z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic banke BKS Bank AG, Celovec, Bančna podružnica (SPNZ-BKS 2016). Plačilo zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnik kartic je vključeno v letno članarino plačilne kartice Activa MasterCard.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si