Gospodarno izkoriščanje virov

  • Gospodarno ravnanje z viri
  • Energija, gorivo in papir so viri, ki jih uporabljamo najpogosteje

Leta 2021 je bila celotna poraba energije 7,92 GWh, k čemur sta največ prispevala poraba električne energije in goriva ter daljinsko ogrevanje.

BKS Bank si prizadeva uporabljati obnovljive vire energije na vseh tržnih področjih. V Avstriji in na Hrvaškem BKS Bank uporablja 100 odstotkov zelene energije, v Sloveniji in na Slovaškem pa je zelena energija v porastu. S sončno elektrarno na strehi centralne banke v Celovcu lahko zadovoljimo velik del potreb po energiji. Leta 2018 je bila sončna elektrarna nameščena tudi v Ljubljani. V letu 2021 sta bila nameščena še dva fotovoltaična sistema na dveh stanovanjskih kompleksih BKS Bank v Celovcu. Leta 2022 jih bo sledilo do šest novih. Pri varčevanju z energijo nas pomembno podpirajo tudi zaposleni.

Pri nabavi v voznem parku smo pozorni na energetsko učinkovitost novih službenih avtomobilov.

Kupujemo samo še nova vozila emisijskih razredov 5 in 6, električna ali hibridna vozila. Od leta 2017 smo vozni park zmanjšali za pet vozil. Uporabljamo sistem za videokonference in službene poti omejujemo na nujno potrebne. Webinarji in e-učenja nam omogočajo, da se lahko šolanj in predstavitev udeležujemo prek spleta.

Pri opremljanju delovnih prostorov s strojno opremo veliko pozornost posvečamo varčnemu ravnanju z viri in se, kolikor je mogoče, izogibamo elektronskim odpadkom. Naprave zamenjamo zgolj zaradi hujših okvar ali bistvenih sistemskih sprememb. Uporabljamo zgolj naprave, ki so glede porabe energije v skladu z najnovejšim tehničnim razvojem. Trajnostni vidiki so zajeti tudi v nabavnih smernicah za informacijsko tehnologijo.

Leta 2019 smo upoštevali predlog zaposlenega, da se papir s certifikatom FSC, ki smo ga uporabljali do takrat, v veliki meri nadomesti z recikliranim papirjem. Naši tiskalniki so standardno nastavljeni na obojestransko tiskanje. Na spletni strani MyNet lahko dokumente strankam vročimo prek e-nabiralnika. Poleg tega krepimo ozaveščenost zaposlenih v zvezi z varčno porabo papirja prek sporočil (pop-ups) in objav na intranetu. Večji monitorji omogočajo lažjo primerjavo dokumentov pri dnevnih opravilih, varčnejše tiskanje in arhiviranje dokumentov v elektronski obliki.