Strategija varstva podnebja BKS Bank

Čeprav so možnosti za izvajanje okoljevarstvenih ukrepov za kreditno institucijo po naravi manjše kot za proizvodno podjetje, smo že leta 2012 razvili lastno strategijo varstva podnebja, ki jo nenehno nadgrajujemo.

Učinkovito varstvo podnebja potrebuje močan motor. Dejavnosti za varstvo okolja izvajamo na podlagi svoje celovite in globoko v politiko družbe vpete strategije trajnostnega razvoja. Varstvo okolja in podnebja je kot eno od petih področij v središču naših dejavnosti trajnostnega razvoja.

Strategija varstva podnebja