Ogljični odtis

Zmanjšanje ogljičnega odtisa v središču pozornosti

Letne meritve ogljičnega odtisa so podlaga za izboljšanje lastnih postopkov, primerjavo z drugimi podjetji in zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov.

Ogljični odtis daje podatke o tem, koliko izpusta toplogrednih plinov povzroči produkt ali storitev v svojem življenjskem ciklu. Meri se v kilogramih ekvivalenta CO2.

Kljub intenzivnim prizadevanjem smo imeli dostop do okoljskih podatkov za večino lastnosti šele po datumu objave poročila o trajnostnem razvoju. Za prikaz razvoja izpusta toplogrednih plinov za leto 2019 smo za to leto pripravili ekstrapolacijo.

Od leta 2012 zmanjšanje ogljičnega odtisa za 64 %

BKS Bank svoj ogljični odtis beleži od leta 2012, ko je namerila 2393 t ekvivalenta CO2. Veseli smo, da nam je od takrat ogljični odtis uspelo bistveno zmanjšati. Glavni razlog za to je, da v Avstriji in na Hrvaškem zdaj uporabljamo okolju prijaznejšo električno energijo. Za leto 2020 lahko poročamo o zmanjšanju našega ogljičnega odtisa za 11,9 % na 865 t ekvivalenta CO2. Naš ogljični odtis na zaposlenega zdaj znaša 0,9 t ekvivalenta CO2. K našemu ogljičnemu odtisu je največ prispevala električna energija s 190 t ekvivalenta CO2, sledita pa dizel s 169 t ekvivalenta CO2 in daljinsko ogrevanje s 164 t ekvivalenta CO2. Zaradi pandemije covida-19 je na razvoj podatkov ogljičnega odtisa vplivala zlasti poraba goriva in električne energije.