Ogljični odtis

Zmanjšanje ogljičnega odtisa v središču pozornosti

Letne meritve ogljičnega odtisa so podlaga za izboljšanje lastnih postopkov, primerjavo z drugimi podjetji in zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov.

Ogljični odtis daje podatke o tem, koliko izpusta toplogrednih plinov povzroči produkt ali storitev v svojem življenjskem ciklu. Meri se v kilogramih ekvivalenta CO2.

Kljub našim prizadevanjem so okoljski podatki za večino nepremičnin na voljo šele po datumu objave trajnostnega poročila. Da bi lahko podali navedbo gibanja izpustov toplogrednih plinov za leto 2021, smo pripravili ekstrapolacijo za leto 2021. V primerjavi s prejšnjimi leti nam je uspelo močno razširiti podatkovno bazo, uporabljeno pri izračunu. Prvič smo zabeležili pot zaposlenih na delovno mesto in nazaj, nadaljnje tiskovine in elektronske naprave ter porabo energije restavracije Oscar in stanovanjskega kompleksa BKS. Ogljični odtis, ki ga povzroča naše poslovanje neposredno, je v poročevalskem letu znašal 2.247 t ekvivalenta CO2. Brez razširitve podatkovne baze bi znašal 935 t ekvivalenta CO2. 1.134 t ekvivalentov CO2 odpade na prevoz zaposlenih na delo in nazaj, 227 ton ekvivalentov CO2 na elektriko in 209 ton ekvivalentov CO2 za ogrevanje.

Večine emisij, ki jih povzroča naše podjetje, ne povzročajo naše neposredne poslovne dejavnosti, temveč posredno emisije CO2, ki jih financiramo. V obravnavanem letu smo lahko naredili začetni napredek pri izračunu teh financiranih emisij in uporabi podatkov o emisijah, izračunanih v skladu s standardi Partnership for Carbon Accounting Financiales (PCAF):

  • posojila pravnim osebam in financiranje vozil, ki jih izdamo,
  • naše možnosti upravljanja premoženja in
  • emisije lastnega portfelja. Te so znašale okoli 1,2 milijona ton ekvivalenta CO2.

Pri porabi energije, kjer smo prav tako razširili bazo, je prišlo do rahlega porasta v primerjavi z letom 2020. Cilj BKS Bank je občutno zmanjšanje. Večino porabe električne energije BKS Bank, in sicer 94 %, predstavlja obnovljiva energija. V letu 2021 smo poleg obstoječih zagnali še dva fotovoltaična sistema, v letu 2022 pa jih bo sledilo še do šest.