Ogljični odtis

Zmanjšanje ogljičnega odtisa v središču pozornosti

Letne meritve ogljičnega odtisa so podlaga za izboljšanje lastnih postopkov, primerjavo z drugimi podjetji in zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov.

Ogljični odtis daje podatke o tem, koliko izpusta toplogrednih plinov povzroči produkt ali storitev v svojem življenjskem ciklu. Meri se v kilogramih ekvivalenta CO2.

Kljub intenzivnim prizadevanjem smo imeli dostop do okoljskih podatkov za večino lastnosti šele po datumu objave poročila o trajnostnem razvoju. Za prikaz razvoja izpusta toplogrednih plinov za leto 2019 smo za to leto pripravili ekstrapolacijo.

Od leta 2012 zmanjšanje ogljičnega odtisa za 59 %

BKS Bank svoj ogljični odtis beleži od leta 2012, ko je namerila 2393 t ekvivalenta CO2. Veseli smo, da nam je od takrat ogljični odtis uspelo bistveno zmanjšati. Glavni razlog za to je, da v Avstriji in na Hrvaškem zdaj uporabljamo okolju prijaznejšo električno energijo. Za leto 2019 lahko poročamo o zmanjšanju našega ogljičnega odtisa za 219 t ekvivalenta CO2 na 982 t ekvivalenta CO2. Naš ogljični odtis na zaposlenega zdaj znaša 1,02 t ekvivalenta CO2 (– 0,27 t ekvivalenta CO2). K našemu ogljčnemu odtisu največ prispeva dizel s 26,1 % oziroma 256 t ekvivalenta CO2, sledi pa električna energija z 21,2 % ekvivalenta CO2.

Zmanjšanje ogljičnega odtisa

Od leta 2017 je BKS bistveno povečala svoj tržni delež v Sloveniji. Širitev poslovanja je prinesla več zaposlenih in poslovnih prostorov. Zato smo med letoma 2017 in 2018 morali sprejeti povečanje ogljičnega odtisa s 100 t ekvivalenta CO2 na 347 t ekvivalenta CO2. Leta 2019 pa nam je uspelo zmanjšati ogljični odtis za 32 t ekvivalenta CO2 na 314 t ekvivalenta CO2. K temu je prispevalo 24-odstotno zmanjšanje električne energije na 151 t ekvivalenta CO2. Odločilen dejavnik pri tem pa je bila sončna elektrarna na strehi sedeža slovenske podružnice, ki se je začela uporabljati januarja 2019.