Ogljični odtis

Zmanjšanje ogljičnega odtisa v središču pozornosti

Letne meritve ogljičnega odtisa so podlaga za izboljšanje lastnih postopkov, primerjavo z drugimi podjetji in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Ogljični odtis daje podatke o tem, koliko emisij toplogrednih plinov povzroči produkt ali storitev v svojem življenjskem ciklu. Meri se v kilogramih ekvivalenta CO2.

Za ugotovitev ogljičnega odtisa na ravni koncerna zbiramo podatke o porabi energije, mobilnosti, hladilnih sredstvih in porabi papirja. Okoljski podatki za najete objekte bodo na voljo v naslednjem letu. Zadnja meritev se nanaša na leto 2017.

2017: zmanjšanje za 45 odstotkov

V tem letu nam je uspelo ogljični odtis na ravni koncerna zmanjšati za 45 odstotkov na 1.257 ton ekvivalenta CO2. To je enako 1,2 tone ekvivalenta CO2 na zaposlenega.

Glavni razlog za to je prehod na električno energijo iz obnovljivih virov energije v Avstriji, kar je povzročilo zmanjšanje 940 ton ekvivalenta CO2.

V Sloveniji smo meritve ogljičnega odtisa opravili tretjič. Ogljični odtis podjetja je za leto 2017 za 7 lokacij znašal 247 ton ekvivalenta CO2 (–2 toni). Glavni vir CO2 v Sloveniji je še naprej električna energija, ki predstavlja 43 odstotkov ogljičnega odtisa, sledi zemeljski plin s 24 odstotki in dizelsko gorivo s 14 odstotki.