Ogljični odtis

Zmanjšanje ogljičnega odtisa v središču pozornosti

Letne meritve ogljičnega odtisa so podlaga za izboljšanje lastnih postopkov, primerjavo z drugimi podjetji in zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov.

Ogljični odtis zagotavlja informacije o tem, koliko emisij toplogrednih plinov povzroči izdelek ali storitev v celotnem življenjskem ciklu. Izmeri se v kg CO2 ekvivalentov.

Od leta 2021 lahko izvajamo tudi izračune za več razredov sredstev iz osnovne dejavnosti po standardu Partnership for Carbon Accounting Financials.

Emisije iz neposrednih poslovnih dejavnosti
Ogljični odtis določamo iz neposrednih poslovnih dejavnosti v skupini z uporabo naslednjih obsegov:

  • Obseg 1: Energetska oskrba (plin in kurilno olje), vozni park (bencin in dizel) in klimatski sistemi
  • Obseg 2: Kupljena energija (elektrika in daljinsko ogrevanje)
  • Obseg 3: Potovanje z vlakom in letalom, poraba papirja, novo kupljene IT naprave, prihodi in odhodi zaposlenih v in s delovnega mesta 
  • Od leta 2021 so v izračun vključeni tudi podatki o porabi električne energije za restavracijo Oscar in stanovanjski park BKS. Podatki o ogrevanju Oscarja so vključeni v podatke centrale BKS Bank in se ne obračunavajo posebej. Zato so bili ti že v preteklosti del izračuna. BKS Wohnpark park se ogreva z zračno toplotno črpalko, tako da poleg električne energije ni dodatne porabe toplote.

Ogljični odtis, ki ga povzroča neposredno naše poslovanje, je znašal 2.414 t CO2 ekvivalentov.

Večina izpustov, ki jih povzroča naše podjetje, ne izhaja iz naših neposrednih poslovnih dejavnosti, ampak posredno z izpusti CO2, ki jih financiramo. Objava financiranih emisij v našem trajnostnem poročilu se nanaša na posojila podjetjem, posojila za vozila in lizing ter delnice, obveznice in sklade, ki kotirajo na borzi. Medtem ko smo se lahko pri vlaganju v instrumente, ki kotirajo na borzi, večinoma zanašali na podatke o CO2, ki so jih poročala podjetja, smo se morali za posojila zanašati na sektorske podatke. Rezultati so torej približek dejanskega ogljičnega odtisa, vendar zagotavljajo začetni pokazatelj, kje so možnosti za izboljšave. Zato bo v prihodnjih letih poudarek na izboljšanju kakovosti podatkov in stalnem spremljanju le teh.