Gospodarno izkoriščanje virov

  • Gospodarno ravnanje z viri
  • Energija, gorivo in papir so viri, ki jih uporabljamo najpogosteje

BKS Bank si prizadeva uporabljati obnovljive vire energije na vseh tržnih področjih.

V Avstriji in na Hrvaškem BKS Bank uporablja 100 odstotkov zelene energije, v Sloveniji in na Slovaškem pa je zelena energija v porastu. S sončno elektrarno na strehi centralne banke v Celovcu lahko velik del potreb po energiji pokrijemo s sončno energijo. Leta 2018 je bila sončna elektrarna nameščena tudi v Ljubljani. Pri varčevanju z energijo nas pomembno podpirajo tudi naši zaposleni.

V okviru upravljanja voznega parka smo pri nabavi pozorni na energetsko učinkovitost novih službenih avtomobilov.

Kupujemo samo še nova vozila emisijskih razredov 5 in 6, električna ali hibridna vozila.

Uporabljamo sistem za videokonference in službene poti omejujemo na nujno potrebne. Webinarji in e-učenja nam omogočajo, da se lahko šolanj in predstavitev udeležujemo prek spleta.

Pri opremljanju svojih delovnih prostorov s strojno opremo veliko pozornost posvečamo varčnemu ravnanju z viri in se, kolikor je mogoče, izogibamo elektronskim odpadkom. Naprave zamenjamo zgolj v primeru hujših okvar ali bistvenih sistemskih sprememb. Uporabljamo zgolj naprave, ki so glede porabe energije v skladu z najnovejšim tehničnim razvojem. Trajnostni vidiki so zajeti tudi v naših nabavnih smernicah za informacijsko tehnologijo.

Za vse tiskovine in kopije uporabljamo izključno papir s certifikatom FSC. Tudi pri toaletnem papirju in papirnatih brisačkah uporabljamo le papir iz programa trajnostnega gozdarstva. Naši tiskalniki so standardno nastavljeni na obojestransko tiskanje. Na spletni strani BKS Bank Net lahko dokumente svojim strankam vročimo prek e-nabiralnika. Leta 2018 smo tako v e-nabiralnike dostavili 1.400.000 dokumentov, mnogo večstranskih. Poleg tega krepimo ozaveščenost zaposlenih v zvezi z varčno porabo papirja prek sporočil (pop-ups) in objav na intranetu.