Predstavitev

BKS Bank s sedežem v Celovcu, Avstrija, zaposluje okoli 1.100 ljudi in upravlja bančne in lizinške posle v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. Na Madžarskem in v Italiji ima naša hiša predstavništvi. Naša poslovna politika je trajnostna in je osredotočena na dolgoročni uspeh in ne na kratkoročni dobiček.

Zgodovina

2019 BKS Bank kot prva banka prejme avstrijsko državno nagrado za kakovostna podjetja za leto 2019. Z izvedbo strategije digitalizacije smo dosegli pomembne mejnike. S prenosom še ene borznoposredniške družbe smo postali največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji.
2018 ISS-oekom (prej: oekom research AG) BKS Bank znova podeli prvorazredni status (status Prime). S tem se uvrsti med vodilne trajnostno usmerjene banke v svetu.

Vodstvo banke

BKS Bank vodijo organi, predpisani v avstrijskem zakonu o delniških družbah. Poleg tega smo pri vodstveni strukturi pozorni na nizko število ravni v hierarhiji. Tako lahko svojim komitentom zagotavljamo hitre in prilagodljive rešitve.

Vizija in vrednote

»Regionalno umeščena« je eno od vodil BKS Bank. Preberite več o naši viziji in naših vrednotah.

Trajnostni dosežki

BKS Bank nagrajena za svoje družbeno odgovorno poslovanje.