Vizija in vrednote

Naša globoka regionalna ukoreninjenost je osnova za organsko rast pri nas in v tujini. Smo pravi naslov za zahtevne stranke. Zakaj? Ker strokovno svetovanje odlično povezujemo s sodobnimi tehničnimi rešitvami. To utrjuje naš položaj med vodilnimi avstrijskimi bankami.

Regionalno umeščena.

Odprta pri razmišljanju.

Odlična pri delu.

Naše globoke regionalne korenine nam dajejo stabilnost

in nam omogočajo zdravo domačo in mednarodno rast.

Delujemo kot univerzalna mednarodna banka,

ki je pri svojih odločitvah neodvisna in samostojna.

Naša pripadnost skupini 3 Banken Gruppe

in enakopravno sodelovanje znotraj skupine nam dajeta moč velike banke.

Smo na samostojni poti.

Korak za korakom se uvrščamo med deset najpomembnejših bank v Avstriji.

Tveganja prevzamemo le,

če jih lahko obvladamo z lastnimi močmi. To za nas pomeni neodvisnost in samostojnost.

Dobro razumemo posamezne potrebe svojih strank.

Smo prvi naslov za zahtevne stranke, saj prvovrstno svetovanje uspešno združujemo s pravočasnimi tehničnimi rešitvami.

Ker si celovito prizadevamo za trajnost,

je zaupanje v našo institucijo veliko, moč inovacij pa visoka.

Naši zaposleni delo opravljajo odgovorno in kakovostno.

Nudimo jim privlačno delovno mesto in odlične možnosti za razvoj. Vlagamo v njihovo izobrazbo in spodbujamo usklajevanje poklica in zasebnega življenja.

Delničarjem nudimo dolgoročno naraščanje vrednosti

in primerno letno obrestovanje, zato smo privlačni za vlagatelje in krepimo svoj delež lastnih sredstev.

Na podlagi vodila Triple E! (Eigenkapital, Ertrag und Kosten, Eigenverantwortung) so bili kot nosilni stebri določeni trije svežnji ukrepov za naš prihodnji uspeh. Z odgovorno strategijo upravljanja tveganj želimo svojo prihodnost aktivno oblikovati in jo trajnostno zagotavljati.

1. Lastni kapital kot ključ za nadaljnjo rast
Naše strateške pobude so usmerjene v nadaljnje izboljševanje opremljenosti z lastnim kapitalom in rast na poslovnih področjih ohranjanja lastnega kapitala.

2. Usmerjenost v dobiček in stroškovna disciplina za neodvisno prihodnost
V BKS Bank smo tudi v finančni in gospodarski krizi vseskozi dosegali zavidanja vredne presežke na letni ravni, saj smo izkoristili vse možnosti za dobiček in s svojimi viri ravnali varčno.

3. Lastna odgovornost povečuje konkurenčnost
Kompetentni in dobro izobraženi zaposleni so naše najpomembnejše premoženje. Prizadevamo si za povečevanje lastne uspešnosti, vzpostavitev odprte kulture povratnih informacij in izobraževanje ter usposabljanje naših vodstvenih kadrov in zaposlenih.

4. Upravljanje tveganj kot strateška usmeritev
Bistveni dejavnik naše poslovne dejavnosti je, da tveganja čim prej prepoznamo in jih z učinkovitim upravljanjem omejimo.

5. Gradimo na kakovosti in trajnostnem razvoju
Razvili smo lastno strategijo trajnostnega razvoja, v skladu s katero je trajnostni razvoj še močneje vpet v našo glavno dejavnost. Uvedba obveznic z družbenim učinkom in zelenih obveznic, zmanjšanje porabe energije in spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja so pri nas stalnica

S svojo vizijo želimo ponazoriti, h katerim ciljem stremimo v interesu svojih delničarjev, strank, poslovnih partnerjev, zaposlenih in družbe ter katere vrednote opredeljujejo našo identiteto, mišljenje in ravnanje.

Usmerjenost v prihodnost Prihodnost ima mnogo imen: »Za šibke je nedosegljiva, za bojazljive je neznana, za pogumne je priložnost.« (Victor Hugo)
Mi smo pogumni.
Stabilnost Tudi v zahtevnih časih smo za naše stranke in zaposlene odgovoren, predvidljiv in zanesljiv partner.
Profesionalnost Dodeljene naloge tudi v težkih pogojih opravljamo učinkovito in pravilno. Osnova za to so visoka strokovna usposobljenost, verodostojen nastop in upoštevanje rokov v odnosu do strank in sodelavcev.
Lastna odgovornost Lastno odgovornost izkazujemo tako, da ravnamo in delamo ciljno usmerjeno in vestno ter pri tem upoštevamo celotno sliko.
Spoštovanje Spoštovanje in upoštevanje sodelavcev, strank in partnerjev sta osrednji vrednoti, ki ju zastopamo. Do drugih se vedemo tako, kot želimo, da bi se oni vedli do nas. Cenimo svoje stranke in sodelavce.
Integriteta Delujemo v skladu z visokimi etičnimi načeli in se borimo proti vsaki obliki diskriminacije in korupcije. Delamo skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi in notranjimi smernicami.

Prenos datotek

Več o naših vrednotah in viziji si oglejte v dokumentu Poslanstvo in vizija ​​​​​​​ .