Plačilni instrumenti

Plačilni instrument je sredstvo (plačilni nalog, plačilne kartice ipd.), ki plačniku omogoča brezgotovinski prenos sredstev oziroma dvig gotovine.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

UPN je univerzalni plačilni nalog za domača in čezmejna (območje SEPA) negotovinska in gotovinska plačila v evrih ter za polog in dvig gotovine.
Obrazec UPN je plačnikom na voljo v papirni obliki, in sicer v papirnicah in knjigarnah ter na bančnih okencih, in v elektronski obliki v elektronski in spletni banki MyNet.
Plačniki obrazec UPN izpolnjujejo v skladu z Navodilom za izpolnjevanje univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN).

Referenca

S 1. novembrom 2010 se je v različnih državah območja SEPA uvedla enotna evropska referenca. Pred zapisom evropske reference je treba dodati oznako RF, pred domačo referenco (model in sklic) pa oznako SI.

Koda namena plačila

Koda namena plačila podrobneje opisuje namen plačila. Seznam kod namenov je na voljo v poslovnih enotah/poslovalnicah BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke v zavihku Pripomočki in obrazci.

Direktna obremenitev je debetni plačilni instrument, pri katerem se obveznosti dolžnika do upnika poravnavajo z neposredno obremenitvijo dolžnikovega oz. plačnikovega računa.
Prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega računa.
Uporablja se za plačila stroškov električne energije, komunalnih storitev, telefona, članarine, odplačila kreditov, zavarovalnih premij ipd.

Trajni nalog je kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik banko pooblasti za izvedbo plačilnih transakcij v breme svojega transakcijskega računa po vnaprej določenih pogojih (enaki zneski) in na določen datum oz. datume (8., 18., 28. v mesecu), pri čemer se plačila ponovijo vsaj petkrat.

Splošni pogoji poslovanja s trajnim nalogom 

Obrazec VP 70 je plačilni nalog, namenjen izvrševanju plačil v evrih in tuji valuti – v domovini, čezmejno in v tretje države. Za plačila v valuti EUR in v države območja SEPA je priporočljivo uporabiti plačilni nalog UPN/SEPA.

Nalog za plačilo v tujino – obrazec VP 70

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

mBanka

mBanka

Uporabniki spletne banke MyNet imate banko vedno pri roki. Varno in enostavno lahko poslujete tudi prek mobilne aplikacije mBanka.

Kreditna Mastercard

Kreditna kartica Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom, ki svojim uporabnikom omogoča preprosto, pregledno in varno brezgotovinsko poslovanje.

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.