Poslovna Activa Maestro

Poslovna kartica kartica Activa Maestro ni več v redni ponudbi banke. Kartico bo ob zapadlosti zamenjala nova brezstična debetna kartica MasterCard. Obstoječa kartica velja samo do poteka njene veljavnosti, najpozneje pa do 31. avgusta 2020, kar velja za vse poslovne kartice Activa Maestro, ki jim veljavnost poteče po tem datumu. 

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Značilnosti
 • Kartica Activa Maestro omogoča brezgotovinsko plačevanje na POS-terminalih in dvig gotovine na bankomatih doma in v tujini v okviru razpoložljivega stanja in dogovorjenega dnevnega limita na vseh mestih, ki so označena z nalepko Maestro;
 • kartica je identifikacijski dokument transakcijskega računa in skupaj s kodo PIN omogoča varno poslovanje s takojšnjo obremenitvijo računa;
 • kartico lahko uporabljajo osebe, ki jih za poslovanje s kartico pooblasti zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba podjetja;
 • poslovanje s plačilno kartico Activa Maestro je sestavni del storitev v okviru transakcijskega računa, promet porabe je prikazan na izpisku o stanju in prometu;
 • dnevni limit dviga na bankomatih in plačil na POS-terminalih je odvisen od dogovora z banko;
 • kartica je samodejno vključena v program MasterCard SecureCode za varne nakupe prek spleta;
 • način avtorizacije: koda PIN ali podpis.
Prednosti
 • Preprosto, pregledno in varno brezgotovinsko poslovanje, ki lahko v podjetjih nadomešča poslovanje z gotovino in naročilnicami,
 • sredstva na računu so dostopna 24 ur na dan vse dni v letu, v okviru limitov na kartici.
 • Odprt transakcijski račun pri banki;
 • oddana in odobrena vloga za izdajo kartice.

Kartico lahko pridobijo osebe, ki jih zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba podjetja pooblasti za poslovanje s kartico.

Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba podjetja na vlogi za izdajo kartice za vsakega imetnika kartice določi dnevni limit porabe po kartici.

Izbirate lahko med naslednjimi vrstami limitov:

Oznaka

Dnevni limit za dvig gotovine – bankomat/POS-terminal – v EUR

Dnevni limit za nakupe – POS-terminal – v EUR

Dnevni limit za nakupe – splet – v EUR

A1 500 1.000 1.000
A2 1.000 3.000 3.000
A3 1.500 4.000 4.000
A4 2.000 5.000 5.000
A5 2.500 5.000 5.000
A6 2.500 7.500 5.000

Zaradi povečanega števila finančnih zlorab plačilnih kartic Activa Maestro, ki so posledica skimmingov oziroma kopiranja podatkov na bančnih avtomatih in s tem protipravno pridobljenih osebnih podatkov imetnikov plačilnih kartic, smo imetnike plačilnih kartic Activa Maestro BKS Bank primorani zaščititi pred zlorabami, do katerih lahko pride z nepooblaščenimi dvigi gotovine na bančnih avtomatih v tujini.

V ta namen BKS Bank uvaja dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje finančnih zlorab plačilnih kartic Activa Maestro. Uvedli smo črno listo regij in držav, ki niso pristopnice mednarodnega kartičnega pravila Chip Liability Shift.*

Med temi državami se finančne zlorabe najpogosteje dogajajo v naslednjih državah oziroma regijah:

 • Združene države Amerike;
 • Južna Amerika;
 • Azija;
 • Pacifik;
 • Karibi (samo določene države).

Obsežnejši seznam držav je objavljen na črni listi.
 
Imetniki plačilnih kartic Activa Maestro BKS Bank AG brez predhodne napovedi bivanja v omenjenih državah oziroma regijah ne bodo mogli opraviti dviga gotovine na bančnih (ne EMV) avtomatih, ki za identifikacijo kartice uporabljajo magnetni zapis na kartici.

Ob potovanju v omenjene regije oziroma države, ki so objavljene na črni listi (z izjemo ZDA in Japonske, v katerih so dvigi skladno z dodatnimi omejitvami MasterCard na ne EMV bankomatih povsem onemogočeni, na kar banka nima vpliva), morajo imetniki kartice Activa Maestro o tem pravočasno obvestiti banko, in sicer:

 • z obiskom v eni izmed BKS poslovnih enot oziroma poslovalnic;
 • prek spletne banke BKS Bank Net;
 • s poslanim obvestilom na elektronski naslov: placilni_promet@bksbank.si.

Če potujete na območja, kjer velja omejitev poslovanja s karticami Maestro, lahko lokacije bančnih avtomatov, ki spoštujejo varnostne standarde, najdete s pomočjo spletne strani MasterCard ATM Locator ali aplikacije MasterCard nearby​​​​​​​, ki jo morate namestiti na svoj mobilni telefon. Opis in uporabo aplikacije si lahko ogledate na spletni strani MasterCard.

Če se imetnik kartice Activa Maestro BKS Bank že zadržuje v omenjenih regijah oziroma državah, navedenih na črni listi, in je njegovo poslovanje s plačilnimi karticami onemogočeno, lahko za vzpostavitev delovanja in opravljanja transakcij dviga gotovine na bančnih avtomatih pokliče Klicni center Activa na telefonsko številko: +386 5 666 12 56 (deluje 24 ur na dan in 365 dni v letu).

Po vrnitvi s potovanja mora imetnik plačilne kartice takoj obvestiti banko, da mu lahko plačilno kartico Activa Maestro čim prej znova aktivira na črni listi in s tem onemogoči opravljanje nepooblaščenih dvigov gotovine na bančnih avtomatih (ne EMV) v tujini takoj po njegovi vrnitvi v domovino.

* Chip Liability Shift je mednarodni sporazum oz. pravilo, s katerim države podpisnice od 1. 1. 2005 urejujejo razmerja in odgovornost v primeru finančnih zlorab s kartičnimi produkti. Pravilo posplošeno določa, da finančno škodo iz izvedene transakcije nosi isti subjekt v procesu (izdajatelj kartice oz. pridobitelj), ki ni zagotovil varne izvedbe transakcije z uporabo čipne tehnologije.

 Kartico moramo obravnavati tako kot denar, zato moramo z njo ravnati tako kot z drugimi vrednimi stvarmi.

 • Novo kartico po prejemu takoj podpišite;
 • osebno številko za kartico si takoj po prejemu zapomnite in uničite ovojnico, v kateri ste jo prejeli;
 • shranite telefonsko številko za preklic kartic (+386 5 666 12 56, 24-urni servisni center Activa);
 • številke PIN nikoli ne zapišite, ne shranite je skupaj z bančno kartico in je v nobenem primeru nikomur ne povejte;
 • pri vnosu številke PIN stopite bliže k napravi in številčnico prekrijte s prosto roko ali jo zakrijte s telesom;
 • če na bankomatu ali POS-terminalu opazite kar koli nenavadnega, prekinite transakcijo in o tem obvestite prodajalca, banko ali policijo;
 • ko bankomat iz neznanega razloga zadrži kartico, o tem takoj obvestite banko ali policijo;
 • pri plačilih imejte plačilno kartico vedno pri sebi, ne izročajte je nikomur;
 • ne dovolite, da bi trgovec kartico prek terminala ali tipkovnice potegnil več kot enkrat oziroma za vsak neuspešni poskus zahtevajte potrdilo o neuspeli transakciji;
 • pri uporabi plačilne kartice nikoli ne sprejemajte pomoči neznancev;
 • redno pregledujte bančne izpiske in preverite zabeležene transakcije, o morebitnih nepravilnostih pa takoj obvestite banko;
 • da boste nadzorovali svoje transakcije, se odločite za storitev Varnostni SMS.

Več o varni uporabi kartic preberite na ZBS – Temeljna pravila varne rabe kartic.

Ob uničenju, poškodbi, izgubi, kraji ali zlorabi kartice opravite naslednje korake:

 • takoj pokličite 24-urni servisni center Activa na telefonsko številko +386 5 666 12 56;
 • pošljite pisno zahtevo za preklic kartice s svojim podpisom na banko, številka faksa +386 1 589 09 43 (vsak delavnik med 8. in 16. uro);
 • najpozneje v osmih delovnih dneh se osebno oglasite v najbližji poslovni enoti/poslovalnici banke in pisno potrdite blokiranje kartice.

V trenutku prejema obvestila vam bomo blokirali uporabo kartice in podali nadaljnja navodila.

Ob izgubi, kraji, zlorabi ali sumu zlorabe ste dolžni to prijaviti policiji. Sporočite čim več potrebnih podatkov o okoliščinah, povezanih z izgubo, krajo ali zlorabo kartice, in tako preprečite morebitno nadaljnjo škodo.

 • Nakupujte le na spletnih straneh, ki omogočajo varno (https) povezavo;
 • zaupajte le tistim spletnim mestom in prodajalcem, ki od vas zahtevajo varnostno številko kartice ali omogočajo nakup s sistemom MasterCard SecureCode, sicer nakupa ne opravite;
 • po možnosti kupujte le pri preverjenih trgovcih;
 • ne opravljajte nakupov na spletnih mestih, do katerih ste prišli prek spletnih povezav v nezaželeni elektronski pošti ali pa so vas poklicali po telefonu in vam želeli prodati neko storitev ali blago, ob tem pa so od vas želeli podatke o kartici;
 • v nobenem primeru nikoli ne vpisujte ali povejte številke PIN, saj pri oddaljenih nakupih ni potrebna;
 • natisnite spletno stran z oddanim naročilom, pogoji poslovanja in dostave ter kontaktnimi podatki prodajalca;
 • plačilna kartica je za nakupe prek spleta samodejno vključena v sistem varnostnih storitev MasterCard SecureCode;
 • navodila za upravljanje in nadaljnje informacije o delovanju in uporabi sistema MasterCard SecureCode so na voljo uradni spletni strani MasterCard;
 • če oddaljene nakupe opravljate pogosto, je zanje smiselno uporabljati ločeno plačilno kartico ali aktivirati storitev Varnostni SMS.

Z uporabo storitve Varnostni SMS vas bomo nemudoma opozorili na vsako transakcijo, ki je bila z vašo plačilno kartico opravljena v Sloveniji ali tujini – nakup na prodajnem mestu ali dvig gotovine. Vklopite storitev!

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

BizzNet Businessman window

BizzNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev iz vaše pisarne, poenostavi in poceni poslovanje z banko. Poslovne finance lahko urejate hitro in preprosto, kjerkoli in kadarkoli, z uporabo elektronske, spletne ali mobilne banke.

Kratkoročno financiranje

Ugodna ponudba financiranja za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav.

Varnostni SMS

Vklopite storitev Varnostni SMS in si zagotovite nadzor nad vsako svojo transakcijo na svoji plačilni kartici.