Certifikat Družini prijazno podjetje

Prednosti aktivne, družini prijazne politike:

 • večja motiviranost zaposlenih;
 • večje zadovoljstvo in zmanjšanje stresa;
 • ugled organizacije pri poslovnih partnerjih, kupcih in v širši družbi;
 • večja konkurenčnost.

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, smo se pod okriljem matične banke v letu 2014 začeli dejavneje posvečati projektu družbene odgovornosti. V naši ustanovi so področja vodenja, odnosa do družbe in okolja že od samega začetka trajnostno naravnana. Prav tako že vrsto let z različnimi ugodnostmi skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Zavedamo se, da zaposleni starši pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja naletijo na različne ovire, zato smo se z namenom, da bi jim omogočili lažje in manj stresno premagovanje teh izzivov, v letu 2015 odločili za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Novembra leta 2018 smo na podlagi uspešno implementiranih ukrepov uspeli pridobiti polni certifikat Družini prijazno podjetje.

V preteklih letih smo vpeljali 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, in sicer:

 • otroški časovni bonus – vstop v šolo, uvajanje v vrtec, informativni dan;
 • skupino za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;
 • organiziranje skupinskega dela;
 • komuniciranje z zaposlenimi;
 • komuniciranje z zunanjo javnostjo;
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine;
 • pooblaščenca/ko za vprašanja usklajevanja poklica in družine;
 • izobraževanje vodij o usklajevanju dela in družine;
 • vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne pogovore;
 • interni razpis: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim;
 • obdaritev novorojenca;
 • korporativno prostovoljstvo;
 • izobraževanja za starše in partnerje;
 • anonimno psihološko svetovanje. 

Nekatere izbrane ukrepe, kot so obdaritve novorojencev, interni razpisi za nova delovna mesta in komuniciranje z zaposlenimi, smo začeli uresničevati takoj, saj v naši banki zaposlenim številne ugodnosti ponujamo že vrsto let. Druge (otroški časovni bonus, organiziranje skupinskega dela, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine itd.) pa smo uvedli postopno.