Pravičen delodajalec

BKS Bank ima 1.133 zaposlenih, od tega 851 v Avstriji in 154 v Sloveniji. 56,5 odstotkov zaposlenih je žensk. Naši zaposleni pripadajo 11 različnim narodnostim.

V BKS Bank veljajo enake možnosti za vse zaposlene in kandidate za zaposlitev, ne glede na njihovo starost, spol, etnično skupino, versko pripadnost, spolno usmerjenost ali telesne prizadetost.

Zaposlenim omogočamo številne socialne ugodnosti, spodbujamo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter vlagamo v njihovo zdravje. Zaradi vseh teh ukrepov so zaposleni zelo zadovoljni in kot delodajalec uživamo velik ugled.