Uveljavljanje žensk v BKS Bank

Število zaposlenih žensk v BKS Bank znaša približno 57,9% odstotkov. Leta 2021 smo s 36,5-odstotnim deležem žensk na vodstvenih položajih prvič presegli zadan cilj 35 odstotkov.

Bistveni sestavni del uveljavljanja žensk je naš program usposabljanja za ženske. Program v obliki modulov med drugim obravnava učinke različnih življenjskih in kariernih poti na dohodek in poklic, različno dojemanje vloge žensk ali pogovore o kariernem razvoju. To motivira udeleženke, da tudi aktivno stremijo k vodilnemu položaju. Progam je trenutno zaključilo 72 zaposlenih. Program, ki se bo začel leta 2022, bo prvič potekal v angleškem jeziku, udeležile pa se ga bodo zaposlene z visokimi potenciali iz vseh regij BKS Bank.