Uveljavljanje žensk v BKS Bank

Število zaposlenih žensk v BKS Bank znaša približno 56,5 odstotkov. Veseli nas, da trenutno 31,6 odstotka vodstvenih položajev v naši hiši zasedajo ženske. Naš cilj je do leta 2022 doseči 35-odstotni delež. V upravi in nadzornem svetu so ženske dobro zastopane.

Bistveni sestavni del uveljavljanja žensk je naš program usposabljanja za ženske »Ženske. Obeti. Prihodnost«. Program v obliki modulov med drugim obravnava učinke različnih življenjskih in kariernih poti na dohodek in poklic, različno dojemanje vloge žensk ali pogovore o kariernem razvoju. To motivira udeleženke, da tudi aktivno stremijo k vodilnemu položaju. Progam je trenutno zaključilo 56 zaposlenih.