Z banko do neoviranega poslovanja

Cilj BKS Bank je, da svojim strankam omogoči neoviran dostop do celotnega bančnega poslovanja.

V vseh novih poslovalnicah zato oblikujemo neoviran dostop v skladu s konceptom zunanjih načrtovalcev, ki smo ga po več pogovorih z združenji invalidov dodatno optimizirali. Ta koncept je tudi osnova za vse potrebne prenove objektov.

Nalepke na sprednjih steklih, induktivne slušne zanke v sejnih sobah, table z odpiralnim časom za slepe slabovidne in, rampe in električna drsna vrata omogočajo čim bolj neovirano ponudbo storitev.

Neoviranemu dostopu posvečamo pozornost tudi pri razvoju svoje digitalne ponudbe.

Naši številni zaposleni v prostem času služijo dobremu namenu. So gorski reševalci, spremljevalci šolarjev na prehodih za pešce, prostovoljci pri Rdečem križu, člani prostovoljnih gasilskih društev, socialno aktivnih društev ali klubov. Poleg te osebne predanosti v BKS Bank s podporo korporativnega prostovoljstva spodbujamo delovanje svojih zaposlenih za neprofitne organizacije. Leta 2017 je 108 zaposlenih namenilo 658 ur za sodelovanje z neprofitnimi organizacijami.