Certifikat Družini prijazno podjetje

Prednosti aktivne, družini prijazne politike:

 • večja motiviranost zaposlenih;
 • večje zadovoljstvo in zmanjšanje stresa;
 • ugled organizacije pri poslovnih partnerjih, kupcih in v širši družbi;
 • večja konkurenčnost.
An error occurred while processing the template.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy189.getFileEntry(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy189 object "com.liferay.portlet.documentlibrary.service.impl.DLFileEntryServiceImpl@20560738"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign dlFileEntry = DLFileEntryServ... [in template "20116#20152#BKS-PAGE-HEADER-IMAGE" in function "getDLFileEntry" at line 29, column 17]
	- Reached through: #assign dlFileEntry = getDLFileEntry(... [in template "20116#20152#BKS-PAGE-HEADER-IMAGE" in function "getDLFileEntryAltText" at line 21, column 17]
	- Reached through: #assign altText = getDLFileEntryAltTe... [in template "20116#20152#BKS-PAGE-HEADER-IMAGE" at line 8, column 17]
----
1<#assign DLFileEntryService = serviceLocator.findService('com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryService') /> 
2 
3<#if Image.getData()?? && Image.getData() != ""> 
4	<#assign 
5		altText = Image.getAttribute("alt") 
6	/> 
7	<#if !Image.getAttribute("alt")?? || Image.getAttribute("alt") == ""> 
8		<#assign 
9			altText = getDLFileEntryAltText(Image) 
10		/> 
11	</#if> 
12	<div class="site-header-image"> 
13		<img data-fileentryid="${Image.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${altText}" src="${Image.getData()}" > 
14	</div> 
15</#if> 
16 
17<#function getDLFileEntryAltText Image> 
18	<#if Image.getAttribute("id")?? && Image.getAttribute("id") != ""> 
19		<#return ""> 
20	<#else> 
21		<#assign dlFileEntry = getDLFileEntry(Image) > 
22		<#return dlFileEntry.getDescription()/> 
23	</#if> 
24</#function> 
25 
26<#function getDLFileEntry fileEntry> 
27	<#assign dlFileEntry = ''> 
28	<#if fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?? && fileEntry.getAttribute("fileEntryId") != ""> 
29		<#assign 
30		dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntry(fileEntry.getAttribute("fileEntryId")?number) 
31		/> 
32	<#else> 
33		<#assign 
34		dlFileEntry = getDLFileEntryFromUrl(fileEntry.getData()) 
35		/> 
36	</#if> 
37	<#return dlFileEntry> 
38</#function> 
39 
40<#function getDLFileEntryFromUrl fileUrl> 
41	<#assign counter = 0 > 
42	<#list "${fileUrl}"?split("/") as pathSegemtent> 
43		<#if counter == 2> 
44			<#assign groupId = pathSegemtent?number > 
45		</#if> 
46		<#if counter == 5> 
47			<#assign subCounter = 0 > 
48			<#list "${pathSegemtent}"?split("?") as subSegemtent> 
49				<#if subCounter == 0> 
50					<#assign uuId = subSegemtent > 
51				</#if> 
52				<#assign subCounter = subCounter+1 > 
53			</#list> 
54		</#if> 
55		<#assign counter = counter+1 > 
56	</#list> 
57 
58	<#assign dlFileEntry = DLFileEntryService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 
59 
60	<#return dlFileEntry> 
61</#function> 

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, smo se pod okriljem matične banke v letu 2014 začeli dejavneje posvečati projektu družbene odgovornosti. V naši ustanovi so področja vodenja, odnosa do družbe in okolja že od samega začetka trajnostno naravnana. Prav tako že vrsto let z različnimi ugodnostmi skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Zavedamo se, da zaposleni starši pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja naletijo na različne ovire, zato smo se z namenom, da bi jim omogočili lažje in manj stresno premagovanje teh izzivov, v letu 2015 odločili za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Novembra leta 2018 smo na podlagi uspešno implementiranih ukrepov uspeli pridobiti polni certifikat Družini prijazno podjetje.

V preteklih letih smo vpeljali 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, in sicer:

 • otroški časovni bonus – vstop v šolo, uvajanje v vrtec, informativni dan;
 • skupino za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;
 • organiziranje skupinskega dela;
 • komuniciranje z zaposlenimi;
 • komuniciranje z zunanjo javnostjo;
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine;
 • pooblaščenca/ko za vprašanja usklajevanja poklica in družine;
 • izobraževanje vodij o usklajevanju dela in družine;
 • vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne pogovore;
 • interni razpis: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim;
 • obdaritev novorojenca;
 • korporativno prostovoljstvo;
 • izobraževanja za starše in partnerje;
 • anonimno psihološko svetovanje. 

Nekatere izbrane ukrepe, kot so obdaritve novorojencev, interni razpisi za nova delovna mesta in komuniciranje z zaposlenimi, smo začeli uresničevati takoj, saj v naši banki zaposlenim številne ugodnosti ponujamo že vrsto let. Druge (otroški časovni bonus, organiziranje skupinskega dela, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine itd.) pa smo uvedli postopno.

Simona Jereb
BKS Bank AG, Bančna podružnica
Pooblaščenka za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

T: +386 1 589 57 16
E: simona.jereb@bksbank.si