Pravičen delodajalec

BKS Bank ima 1.119 zaposlenih, od tega 861 v Avstriji. 55 odstotkov zaposlenih je žensk. Naši zaposleni pripadajo 10 različnim narodnostim.

V BKS Bank veljajo enake možnosti za vse zaposlene in kandidate za zaposlitev, ne glede na njihovo starost, spol, etnično skupino, versko pripadnost, spolno usmerjenost ali telesne prizadetost.

Svojim zaposlenim nudimo številne socialne ugodnosti, spodbujamo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter vlagamo v njihovo zdravje. Zaradi vseh teh ukrepov je zadovoljstvo zaposlenih visoko in kot delodajalec uživamo visok ugled.