Depozit

  • Najbolj varna in likvidna oblika naložbe
  • Dogovorjena fiksna obrestna mera za obdobje vezave
  • Uporabite depozit kot zavarovanje bančnih terjatev
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Depozit je vezava sredstev za določeno obdobje po dogovorjeni fiksni obrestni meri za obdobje vezave. Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko svoja prosta denarna sredstva vežete v domači valuti EUR. Obrestna mera je odvisna od dobe vezave sredstev in trenutnega gibanja obrestnih mer na finančnih trgih.

  • Najbolj varna in likvidna oblika naložbe;
  • depozit lahko uporabite kot zavarovanje bančnih terjatev;
  • sredstva družb po avstrijski zakonodaji* so del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

* Avstrijski zakon o gospodarskih družbah iz sistema jamstva izključuje le vloge velikih kapitalskih družb, ki morajo presegati dva od naslednjih pogojev:
- 19,25 mio EUR bilančne vsote;
- 38,5 mio EUR prometa v 12 mesecih pred presečnim dnem;
- 250 povprečno število delavcev v poslovnem letu.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti deponent:
  • izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
  • identifikacija zastopnika oz. zastopnikov pravne osebe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
  • podatki o dejanskih lastnikih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
  • veljaven osebni dokument zastopnika oz. zastopnikov.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Operativni lizing

Osnovno sredstvo z najemom. Prava odločitev za vsako podjetje ali podjetnika.