Plačilne transakcije

Omogočamo vam hitro in preprosto izvajanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Plačilne transakcije se procesirajo in poravnavajo z različnimi plačilnimi sistemi:
 • s plačilnim sistemom TARGET 2 – sistem je namenjen poravnavi plačil velikih vrednosti v valuti EUR (nad 50.000 EUR) in nujnim plačilom v valuti EUR. Poravnava plačil se izvede individualno v realnem času;
 • s plačilnima sistemoma SIMP-PS IKP in SEPA EKP – eksterna kreditna plačila. Sistema sta namenjena procesiranju in poravnavi plačil majhnih vrednosti v valuti EUR (do vključno 50.000 EUR).
Poravnave se izvajajo v različnih poravnalnih presekih:
 • plačilni sistem SIMP-PS IKP – izvrševanje plačil v valuti EUR v domovini;
 • plačilni sistem SEPA EKP – izvrševanje čezmejnih plačil v valuti EUR med udeleženkami plačilnega sistema;
 • prek korespondenčne banke − izvrševanje plačil v EUR in tujih valutah čezmejno in v tretje države.
Za opravljanje plačilnih transakcij ponujamo:
 • prenos plačilnih nalogov prek preproste, zanesljive in varne spletne banke BizzNet;
 • predložitev plačilnih nalogov na klasičen način na obrazcu v papirni obliki (univerzalni plačilni nalog /UPN/), na bančnem okencu poslovne enote ali poslovalnice;
 • uporabo trajnih nalogov in direktnih obremenitev SEPA;
 • gotovinsko poslovanje.

Med domače plačilne transakcije sodijo tudi plačilne transakcije v evrih, ki se odvijajo med plačnikom in prejemnikom plačila na območju Republike Slovenije.

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije v evrih ali v drugih valutah držav članic*, ki se odvijajo med plačnikom in prejemnikom plačila na območju različnih držav članic EGP.

*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.

IBAN je mednarodna bančna številka računa, ki poleg banke in komitenta identificira tudi državo in vsebuje nadaljnje kontrole pravilnosti celotne številke računa. Z uveljavitvijo IBAN je omogočena avtomatska obdelava mednarodnih transakcij.

IBAN je sestavljen tako, da se pred 15-mestni BBAN (Basic Bank Account Number oz. domačo osnovno številko bančnega računa) postavijo 4 znaki: 2 črkovna znaka − oznaka za državo po ISO-standardu – in 2 numerična kontrolna znaka.

BBAN (15 mest)
IBAN (19 mest)

Uporaba IBAN je obvezna pri izvajanju domačih in čezmejnih plačilnih transakcij.

Če slovenski imetnik TRR pričakuje priliv iz tujine v evrih iz ene od držav članic EU, mora osebi, ki bo nakazala sredstva, obvezno sporočiti svoj IBAN in identifikacijsko kodo svoje banke (BIC).

Če slovenski imetnik TRR plačuje v tujino (EU), mora od osebe, ki ji nakazuje sredstva, obvezno pridobiti njena IBAN in BIC.

Plačevanje bo tako potekalo hitreje ob nižjih stroških.

Banke za izvajanje kakršnih koli medbančnih transakcij potrebujejo od SWIFT (organizacije, ki finančnim posrednikom nudi posebno omrežje, storitve in produkte za medsebojni prenos standardiziranih podatkov v zvezi s številnimi bančno-finančnimi storitvami, med katere se uvršča tudi storitev opravljanja plačilnega prometa) dodeljeno enolično identifikacijsko kodo (Business Identifier Code – BIC). BIC v celoti nadomešča druge identifikacijske podatke o banki, omogoča STP (Straight Through Processing − v plačilnem prometu STP avtomatsko procesiranje finančnih sporočil brez ročnega posega v kateri koli fazi transakcije) in je običajno objavljena v imeniku BIC.

BIC banke, ki je vključena v omrežje SWIFT − uporabnice SWIFT (uporabniška oz. user BIC), je sestavljena iz štirimestne identifikacije banke, dvomestne identifikacije države (SI), dvomestne lokacijske kode in trimestne identifikacije organizacijske enote banke (te možnosti banke v Sloveniji (še) ne uporabljamo).

Primer BIC (BKS Bank AG, Bančna podružnica): BFKKSI22XXX.

Druge plačilne transakcije so plačila, ki se opravijo:
 • ​​​​v valuti tretje države;
 • v evrih ali v drugi valuti države članice EGP zunaj meja EGP.
 • Polog in dvig gotovine na transakcijski račun ali z njega na bančnih okencih BKS Bank v okviru delovnega časa poslovne enote/poslovalnice;
 • dvig gotovine na bankomatih, ki ga fizične osebe lahko opravijo s plačilnimi karticami Mastercard. Komitenti banke lahko na bankomatih BKS Bank dobijo tudi podatke o stanju na računu.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

BizzNet Businessman window

BizzNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev iz vaše pisarne, poenostavi in poceni poslovanje z banko. Poslovne finance lahko urejate hitro in preprosto, kjerkoli in kadarkoli, z uporabo elektronske, spletne ali mobilne banke.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.