Plačilni instrumenti

Plačilni instrument je sredstvo (plačilni nalog, plačilne kartice ipd.), ki plačniku omogoča brezgotovinski prenos sredstev oziroma dvig gotovine.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

UPN je univerzalni plačilni nalog za domača in čezmejna (območje SEPA) negotovinska in gotovinska plačila v evrih ter za polog in dvig gotovine.

Obrazec UPN je plačnikom na voljo v papirni obliki, in sicer v papirnicah, knjigarnah in na bančnih okencih, ter v elektronski obliki v elektronski in spletni banki BizzNet.

Plačniki obrazec UPN izpolnjujejo v skladu z Navodilom za izpolnjevanje univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN).

Referenca

S 1. novembrom 2010 se je v različnih državah območja SEPA uvedla enotna evropska referenca. Pred zapisom evropske reference je treba dodati oznako RF, pred domačo referenco (model in sklic) pa oznako SI.

Koda namena plačila

Koda namena plačila podrobneje opisuje namen plačila. Seznam kod namenov je na voljo v poslovnih enotah/poslovalnicah BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke v zavihku Pripomočki in obrazci.

Prednosti obrazca UPN s kodo QR
 • Koda QR vsebuje vse podatke iz obrazca UPN in s tem omogoča popolne podatke tudi o dolžniku;
 • omogoča avtomatski zajem vseh podatkov iz kode QR;
 • zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih;
 • omogoča sodobnejši in preprostejši način plačevanja (branje QR kode v mobilni banki, na bančnih avtomatih);
 • možnost uporabe brezplačnega programa za izpis UPN QR.
Izdajanje obrazca UPN QR

Za izdajo obrazca UPN QR mora izdajatelj opraviti postopke preverjanja obrazca UPN QR in registracije pri pooblaščenem podjetju Inadvertising d. o. o. Zahtevek za preverjanje izdajatelj odda na spletni strani www.upn-qr.si, ki je namenjena tiskarjem in izdajateljem za namene preverjanja pravilnosti plačilnih nalogov UPN QR.
​​​​​​​
​​​​​​​Dokumentacija UPN QR: Navodilo o obliki, vsebini in uporabi plačilnega naloga UPN QR je skupaj s prilogami objavljeno na spletnih straneh www.zbs-giz.si in www.upn-qr.si.​​​​​​​

Z uvedbo novega plačilnega naloga UPN QR obstoječi plačilni nalogi UPN z OCR vrstico ne prenehajo veljati in bodo veljali do konca prehodnega obdobja, predvidoma do 3. aprila 2018. Če bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z OCR vrstico in o tem izdajatelje pravočasno obvestile (dva meseca pred novim končnim datumom).

Direktna obremenitev je debetni plačilni instrument, pri katerem se obveznosti dolžnika do upnika poravnavajo z neposredno obremenitvijo dolžnikovega oz. plačnikovega računa.

Prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega računa.

Uporablja se za plačila stroškov električne energije, komunalnih storitev, telefona, članarine, odplačila kreditov, zavarovalnih premij ipd.

Trajni nalog je kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik banko pooblasti za izvedbo plačilnih transakcij v breme svojega transakcijskega računa po vnaprej določenih pogojih (enaki zneski) in na določen datum oz. datume (8., 18., 28. v mesecu), pri čemer se transakcije ponovijo vsaj petkrat.

Uporablja se za prenos sredstev v dobro varčevalnih računov in drugih računov, za nakazovanje žepnine otrokom ipd.

Množično plačilo SEPA je kreditno plačilo, ki se izvršuje po pravilih delovanja sheme SEPA za kreditna plačila v evrih med udeleženci (plačnik in prejemnik plačila), ki imajo odprte račune pri bankah v območju SEPA, pridruženih shemi SEPA za kreditna plačila.

Glavne značilnosti:
 • v osnovi nadomešča plačilni instrument direktna odobritev (z dnem 31. 12. 2011 je Zbirni center Bankarta ukinil procesiranje direktnih odobritev po shemi NPI), ki se uporablja za izplačila plač, dividend, pokojnin in drugih osebnih prejemkov, uporablja pa se lahko tudi za izvrševanje drugih plačil v evrih v domovini in čezmejno;
 • izvršitev v breme plačnikovega transakcijskega računa v skupnem znesku, za vsak individualno določeni znesek pa je odobrenih več transakcijskih računov enega ali več prejemnikov plačila;
 • znesek posameznega plačila znotraj množičnega plačila SEPA je omejen na 50.000 EUR;
 • če na transakcijskem računu ni zagotovljeno kritje v skupnem znesku množičnega plačila SEPA (zbirni nalog) in nadomestila banke, se množično plačilo v celoti zavrne;
 • v primeru zavrnitve posameznega naloga znotraj množičnega plačila SEPA od prejemnikove banke ali prejemnika plačila banka odobri transakcijski račun uporabnika na podlagi prejetega priliva od prejemnikove banke;
 • o izvršitvi množičnega plačila SEPA je uporabnik obveščen prek elektronske banke BKS Bank Net (podatki o posameznih plačilih niso vidni, je pa viden skupni znesek v prometu in izpisku);
 • izvrševanje poteka v skladu z urnikom izvajanja plačilnih transakcij;
 • za izvršitev banka zaračuna nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo banke.
 • Odprt transakcijski račun pri BKS Bank AG, Bančni podružnici;
 • uporaba elektronske banke BizzNet – Napotki za pripravo podatkov množičnih plačil SEPA so objavljeni na spletnem naslovu podjetja Halcom, d. d.;
 • prilagoditev zaledne programske podpore za izmenjavo podatkov v enotnem standardu ISO SEPA XML, ki temelji na standardu UNIFI (ISO 20022) XML.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Poslovna debetna Mastercard

Nova poslovna brezstična debetna kartica Mastercard predstavlja popolno evolucijo poslovne kartice. Z njo lahko plačujete v tujini ali doma, na POS-terminalih in tudi prek spleta.

BizzNet Businessman window

BizzNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev iz vaše pisarne, poenostavi in poceni poslovanje z banko. Poslovne finance lahko urejate hitro in preprosto, kjerkoli in kadarkoli, z uporabo elektronske, spletne ali mobilne banke.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.