SISBON

SISBON je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o boniteti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb.

V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Član sistema lahko v sistemu izmenjave informacij dostopa do podatkov, ki jih lahko uporablja izključno za namen sklepanja novega posla s komitentom, izterjave zapadlih obveznosti, reklamacije komitenta, ažuriranja podatkov komitenta, spremembe podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta in revizije.

V primeru financiranja pravne osebe s poroštvom fizične osebe se tudi za to fizično osebo izvede vpogled v SISBON.

Več informacij SISBON

Posameznik ima pravico do izpisa svojih podatkov, ki se v SISBON-u nanašajo nanj. Izpis podatkov  je sestavljen iz več delov:

  • poizvedbeni podatki (kdo in kdaj je naročil izpis podatkov);
  • matični podatki posameznika;
  • podatki o poslih in poslovnih dogodkih, ki jih člani sistema SISBON skladno z ZCKR posredujejo  v sistem SISBON;
  • podatki o izvedenih vpogledih v posameznikove podatke;
  • podatki o oddanih pritožbah.

Posameznik lahko izpis podatkov prejme na več načinov:

Posameznik lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen mora posameznik izpolniti obrazec SISBON-Pooblastilo, pooblaščenec za vpogled pa še dodatni obrazec Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom. Pooblastiteljev podpis na pooblastilu mora biti overjen.

Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem združujejo in izmenjujejo prek sistema SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu podpisov o varstvu osebnih podatkov, ali pri upravljavcu. Zahtevo poda tako, da izpolni in v pisni obliki odda v ta namen pripravljeni obrazec Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON, ki je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Zahtevo posameznika za popravek osebnih podatkov v sistemu SISBON je možno osebno oddati pri tistem članu, ki je upravljavec podatkov posla, katerega podatkom nasprotuje. Zahtevek se lahko osebno odda tudi na vložišču Banke Slovenije v času uradnih ur in prek spletne ali mobilne aplikacije Moj SISBON. Upravljavec mora pisne zahteve dopolniti oziroma popraviti v roku 10 dni od vložitve. V istem roku mora tudi poslati obvestilo o popravku podatkov ali razlogih, zaradi katerih tega ne bo naredil. 

Prav tako v primeru tovrstne zahteve ni možna oddaja po tretji osebi s pooblastilom. Obrazec mora biti izpolnjen z razvidnimi in pravilnimi podatki in jasnim opisom napake (tudi dokazom, če ga komitent ima). Za uspešno oddajo zahteve pri članici je potrebna ustrezna osebna identifikacija člana. Identifikacijo opravi bančni svetovalec v poslovni enoti, v kateri komitent odda zahtevo. 
 

Stanovanjski kredit

Z našo pomočjo uresničite svoje sanje in izberite enega izmed ugodnih stanovanjskih kreditov, ki smo jih pripravili za vas.

Zamenjava banke

Niste zadovoljni s svojo banko? Zamenjava banke je hitra in preprosta. Pridite k nam, vse vam uredimo mi!

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!