Stanovanjski kredit

 • Nižje obrestne mere in zavarovalne premije za komitente
 • Odplačilna doba tudi do 300 mesecev
 • Za isto nepremičnino lahko kredit najame več oseb
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Nižje obrestne mere in zavarovalne premije za komitente banke.
 • Ugodne obrestne mere – referenčna obrestna mera 6-mes. Euribor + obrestni pribitek (vsakokratni Euribor se zaokroži navzgor najbližji osmini enega odstotka).
 • Odplačilna doba do vključno 240 mesecev (velja tudi za kredite, zavarovane s plačilom zavarovalne premije), v izjemnih primerih tudi do 300 mesecev (za kredite, zavarovane s pravnomočno prvovrstno hipoteko na nepremičninah).
 • Po odobritvi kredita banka nakaže denar na izbrani transakcijski račun (prodajalec nepremičnine, izvajalec obnove ali graditelj).
 • Mogoča so druga dodatna zavarovanja (vinkulacija življenjskega zavarovanja ali drugih zavarovalnih polic, zastava vrednostnih papirjev, poroki ipd.).
 • Za isto nepremičnino lahko kredit najame več oseb (partner, starši ipd.), kreditojemalca sta običajno oba zakonca.
 • Nakup nepremičnine;
 • graditev ali obnova nepremičnine (delež odobrenega kredita se lahko izplača v gotovini, sredstva pa se lahko črpajo postopoma, brez računa ali predračuna);
 • nakup in opremljanje stavbnega zemljišča;
 • izplačilo solastnikov, zakonskega partnerja ob razvezi ali dedičev nepremičnine;
 • poplačilo obstoječih, manj ugodnih stanovanjskih kreditov pri drugih bankah.
 • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčna številka;
 • izpolnjena Vloga za odobritev kredita;
 • potrjena Upravna izplačilna prepoved v dveh izvodih.
 • Originali zadnjih dvanajstih plačilnih list;
 • potrjeno Potrdilo delodajalca;
 • originali zadnjih treh mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Original zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ga je izdal ZPIZ;
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Obrtno dovoljenje;
 • potrdilo davčne uprave o plačanih zapadlih obveznostih na enotnem obrazcu, staro največ 14 dni (glede na datum prejema vloge);
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Listine, ki dokazujejo identiteto porokov, in njihove davčne številke;
 • plačilne liste porokov in druge listine, ki kažejo redne prihodke porokov;
 • listine, ki dokazujejo identiteto zastavnih upnikov, in njihove davčne številke.
 • Uradna cenitev nepremičnine;
 • zemljiškoknjižni izpisek;
 • kupoprodajna pogodba ali njen osnutek;
 • lokacijska informacija (za nakup hiše ali zazidljive parcele);
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 • energetska izkaznica.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Varčevalni račun Plus s hranilno knjižico

Varna in preprosta oblika varčevanja s poljubnimi pologi in višjo obrestno mero.

Gotovinski potrošniški kredit

Z gotovinskim kreditom lahko rešite marsikatero finančno zagato.

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.