Namenski potrošniški kredit

 • Ugodne obrestne mere
 • Odplačilna doba do 120 mesecev
 • Nižje zavarovalne premije
 • Zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

 • Nižje zavarovalne premije;
 • ugodne obrestne mere – referenčna obrestna mera 6-mes. Euribor + obrestni pribitek (vsakokratni Euribor se zaokroži navzgor najbližji osmini enega odstotka);
 • odplačilna doba do 84 mesecev*;
 • zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici;
 • znesek odobrenega kredita je odvisen od višine vaše neto plače ali pokojnine.

*do 120 mesecev na podlagi individualne obravnave.

Kredit lahko porabite na osnovi dokumentacije (predračun, račun, pogodba ipd.) za nakup blaga ali storitev. Znesek odobrenega kredita banka nakaže na transakcijski račun prodajalca ali izvajalca storitev.

 • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčna številka;
 • izpolnjen vprašalnik Zahtevek za kredit;
 • potrjena Upravna izplačilna prepoved v dveh izvodih;
 • izpolnjen Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja;
 • predračun, račun ali pogodba, ki izkazuje namen kreditiranja.
 • Originali zadnjih treh plačilnih list;
 • potrjeno Potrdilo delodajalca;
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Original zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ga je izdal ZPIZ;
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
 • Obrtno dovoljenje;
 • potrdilo davčne uprave o plačanih zapadlih obveznostih na enotnem obrazcu, staro največ 14 dni (glede na datum prejema vloge);
 • originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna Vloga za posredovanje podatkov.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si