Pogosta vprašanja – FAQ

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

eb@bksbank.si

Za uporabo spletne banke MyNet morate v eni od poslovalnic BKS Bank oddati izpolnjen obrazec Vloga za uporabo spletne banke MyNet. Po aktivaciji spletne banke in prejemu uporabniškega imena in generatorja enkratnih gesel lahko začnete uporabljati spletno banko.

Splošni pogoji uporabe spletne banke MyNet in mBanke za potrošnike so na voljo v rubriki Obrazci in povezave.

Za uporabo spletne banke MyNet potrebujete računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, Windows 8 ali Mac OS X, spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer (različica 10 in novejše), Mozilla Firefox (različica 35 in novejše), Google Chrome ali Safari, pogodbo z banko, uporabniško ime, geslo in generator enkratnih gesel, dostop do spleta in delujočo povezavo. Več informacij o minimalnih tehničnih zahtevah je na voljo v dokumentu Minimalne zahteve za uporabo spletne banke MyNet in mBanke za potrošnike, ki je v rubriki Obrazci in povezave.

V brskalniku, ki ga uporabljate za dostop do spletne banke MyNet, morate omogočiti piškotke in JavaScript.

Ob težavah s spletno banko MyNet smo vam za tehnično pomoč na voljo na telefonski številki 080 80 48 vsak delovni dan med 8. in 16. uro. O svoji težavi nas lahko obvestite tudi po elektronski pošti na naslov info@bksbank.si ali s sporočilom v elektronski banki (ikona pisma zgoraj desno).

Prepričajte se, da ste v polje Uporabniško ime vnesli pravilno uporabniško ime, pri čemer je pomembno, da upoštevate tudi uporabo malih in velikih črk. Hkrati bodite pozorni, da ste v polje za geslo vnesli pravilno geslo. Za vstop v MyNet uporabljate geslo, ki ste si ga nastavili sami, in ne gesla, ki ga generirate z generatorjem enkratnih gesel.

Zglasiti se morate v poslovalnici banke, kjer boste izpolnili Zahtevek za ponastavitev gesla. Banka bo geslo ponastavila v dveh delovnih dneh od dneva prejema zahtevka. Po ponastavitvi gesla si novo geslo nastavite z OTP-kodo, ki jo prejmete na svoj telefon. Novo geslo nato uporabljate pri nadaljnjih vstopih v MyNet. Za stroške ponastavitve gesla bo banka skladno z vsakokratno veljavno tarifo bremenila vaš transakcijski račun.

Geslo mora biti dolgo od osem do šestnajst znakov ter sestavljeno iz črk in številk. Dovoljeni so znaki angleške abecede (brez šumnikov); posebni znaki (npr. presledki ali podpičja) niso dovoljeni. Pri vnosu in uporabi gesla morate biti pozorni na uporabo velikih in malih črk.

Geslo za vstop spremenite tako, da kliknete spustni meni uporabnika (človeška silhueta zgoraj desno) in izberete možnost Podatki uporabnika ali Nastavitve. Menjavo gesla po kliku na gumb Spremeni geslo opravite z vnosom starega gesla in dvakratnim vnosom novega gesla. Spremembo gesla potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Dostop do spletne banke MyNet lahko blokirate:

 • ustno po telefonu na številko +386 1 589 57 72 med 8. in 16. uro;
 • pisno po elektronski pošti na naslov eb@bksbank.si;
 • osebno v poslovni enoti/poslovalnici banke.

Oseba, ki zahteva blokado uporabe storitve MyNet, odgovarja za resničnost danih podatkov.

V dveh delovnih dneh po obvestilu o izgubi, kraji ali sumu zlorabe morate dati pisno potrditev zahteve za blokado na podpisanem originalnem obrazcu banke Zahtevek za blokado uporabe storitve MyNet.

Knjigovodsko stanje: stanje, ki vključuje vse že knjižene transakcije. Na knjigovodsko stanje ne vplivajo še ne knjižene transakcije, opravljene s kartico Activa Maestro; te so v prometu transakcijskega računa prikazane kot transakcije v avtorizaciji.

Tekoči promet v breme: promet v breme računa na tekoči datum.

Tekoči promet v dobro: promet v dobro računa na tekoči datum.

Evidenčno stanje: stanje, ki vključuje vse izvršene transakcije, vključno s transakcijami, opravljenimi s kartico Activa Maestro; te so v prometu transakcijskega računa prikazane kot transakcije v avtorizaciji.

Limit: znesek odobrenega limita na vašem transakcijskem računu, poleg katerega je navedena tudi njegova veljavnost. Če nimate limita na računu, navedeni podatek ni prikazan.

Razpoložljivo stanje: stanje, s katerim lahko razpolagate. Izračuna se tako, da se knjigovodskemu stanju prišteje znesek morebitnega odobrenega limita in se od njega odštejejo izvršene še ne knjižene transakcije v avtorizaciji in morebitna blokirana sredstva.

Če imate na določeni dan več nalogov za izvršitev, vendar na vašem transakcijskem računu ni zadostnega stanja, da bi se izvršila vsa plačila, se bodo najprej izvršila tista plačila, ki so bila vnesena prej in katerih znesek hkrati ne presega razpoložljivega stanja na računu, preostala plačila pa bodo čakala na sredstva do končanja dnevnih obdelav plačilnega prometa po objavljenem urniku. Če zadostnega stanja za obdelavo nalogov ne bo niti do končanja dnevnih obdelav, bo sistem naloge zavrnil.

Plačilne naloge z datumom valute v prihodnosti lahko vnesete za največ 180 dni vnaprej.

Spreminjanje osebnih podatkov plačnika v nalogu skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1781/2006 ni mogoče, lahko pa plačilni nalog izvedete vi. Prejemnik sredstev bo na podlagi podanega namena oziroma sklica lahko razbral, za koga je plačilo izvedeno.

Trajni nalog v spletni banki MyNet odprete v meniju Plačila/Nov trajni nalog. V zgornjem delu zaslona izberete ustrezen tip plačila, za katerega želite odpreti trajni nalog, ter v prvem koraku ustrezno izpolnite obrazec. S klikom na gumb Naprej napredujete v drugi korak, v katerem preverite ustreznost podatkov. Če so podatki pravilni, v tretji korak napredujete s klikom na gumb Potrdi in vnosom enkratnega gesla.

Vneseni sklici oziroma reference morajo ustrezati pravilom oblikovanja referenčnih številk. Če spletna banka MyNet sklic oziroma referenco zavrne, plačilni nalog ni pravilno izdan (včasih se zgodi, da organizacije, ki izdajajo univerzalni plačilni nalog UPN, ne upoštevajo standardnih kontrol). Ker je pravilen sklic oziroma referenca zelo pomemben element, na podlagi katerega prejemnik plačila ugotavlja bistvene podatke, vam svetujemo, da v takem primeru od izdajatelja plačilnega naloga pridobite pravilne podatke.
Več o pravilih oblikovanja referenčnih številk lahko preberete v dokumentu Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki je na voljo na spletni strani Združenja bank Slovenije.

Podatki o računih, nazivih in naslovih so za podjetja javno dostopni, za podatke fizičnih oseb pa to zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov ne velja. Gumb Preverjanje računa torej deluje le za podjetja.

Če ste banki poslali nalog, katerega dan izvršitve še ni nastopil, lahko neustrezen nalog prekličete v arhivu nalogov in pošljete nov, spremenjen nalog.

Datuma iz preteklosti ni mogoče vnesti. Vnesete lahko tekoči ali prihodnji datum.

Če želite izvesti nakazilo v domači valuti EUR, za izvedbo plačila uporabite plačilni nalog UPN. Kadar s prejemnikom plačila nimate dogovora o podani referenci, lahko v polju referenca izberete možnost NRC in v polje namen zapišete namen nakazila; ta se bo prenesel do prejemnika.

​​​​​​​Vaš generator enkratnih gesel se po treh napačnih vnosih enkratnega gesla samodejno deaktivira. V tem primeru smo vam za pomoč na voljo na telefonski številki 080 80 48 vsak delovni dan med 8. in 16. uro. V stik z nami lahko stopite tudi po elektronski pošti na naslovu info@bksbank.si ali pa nas o težavi obvestite kar s sporočilom v spletni banki (ikona pisma v zgornjem desnem delu zaslona).

​​​​​​​Posamezno geslo iz generatorja enkratnih gesel je veljavno 30 sekund in je uporabno le enkrat.

Obiščite eno od poslovalnic banke in oddajte ustrezno izpolnjen obrazec Vloga za uporabo spletne banke MyNet. Zamenjava generatorja se v primeru izgube zaračuna skladno z veljavno tarifo banke. V primeru okvare pa morate stari, okvarjeni generator vrniti.

Urnik obdelovanja plačilnih nalogov je na voljo v rubriki Obrazci in povezave.

Potrdilo o izvršenem plačilu lahko natisnete ali ga naročite v arhivu nalogov, ki je v meniju Plačila/Arhiv nalogov. V navedenem zavihku poiščete želeni nalog. Če se z miško pomaknete na rdeči trikotnik, se pokažejo razpoložljive možnosti. Izberite možnost Potrdilo o plačilu in nato PDF-potrdilo ter izbiro potrdite s klikom na gumb V redu. Če potrebujete potrdilo o plačilu, ki ga overovi banka, v spustnem meniju izberite Naročilo potrdila in izbiro potrdite s klikom na gumb V redu. Po potrditvi izberete način prevzema izdanega potrdila in upoštevate navodila. Če želite potrdilo, ki ga izda banka, se njegova izdaja zaračunava skladno s tarifo banke.

V spletni banki MyNet je arhiv preteklih transakcij na voljo za obdobje enega koledarskega leta.

Arhiv lahko v spletni banki pregledujete z izbiro časovnega filtra, prikazanega nad posamezno prikazano preglednico. Vnaprej nastavljene možnosti pregleda so: en dan, sedem dni, en mesec in trije meseci. Če želite pridobiti pregled za daljše obdobje, izberite možnost Po meri in datumsko opredelite obdobje, za katero želite pregledati arhiv.

Arhiv prometa lahko v spletni banki MyNet izvozite v obliki PDF in CSV (Excel). Najprej s filtrom izberete obdobje, za katero želite izvoziti podatke. V drugem koraku s klikom na kvadratek v zgornjem levem kotu preglednice označite vse prometne postavke v tem obdobju. Nadaljujete s klikom na gumb Izvoz. Po izbiri želene oblike izvoza (PDF ali CSV) kliknete na gumb Izvoz.

Nalog je lahko zavrnjen zaradi različnih vzrokov. Razlog zavrnitve plačilnega naloga je v spletni banki prikazan v arhivu nalogov.

S spletno banko MyNet lahko izvajate tudi čezmejna plačila. Za takšno plačilo lahko izbirate med nalogom UPN/SEPA in nalogom VP70. Vrsta naloga, ki ga boste izbrali, je odvisna od države banke prejemnika, valute in zneska nakazila. Z nalogom UPN/SEPA lahko izvajate nakazila znotraj območja SEPA le v valuti EUR, in sicer do višine 50.000 EUR. Nalog VP70 je namenjen izvedbi čezmejnih plačil v tujih valutah, plačil v države, ki niso članice območja SEPA, in plačil, ki presegajo mejni znesek 50.000 EUR.

Geografsko območje SEPA in s tem nabor držav, v katere je mogoče nakazovati z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, sta predstavljena na spletnih straneh Združenja bank Slovenije.

Nalog iz imenika nalogov izbrišete tako, da v meniju Plačila izberete možnost Imenik nalogov. Ob nalogu, ki ga želite odstraniti, kliknete v levi kvadratek in ga označite s kljukico. Zatem kliknete na gumb Izbriši.

Če v svoji spletni banki upravljate več računov, kartic, varčevanj, kreditov ipd., lahko na pregledu podrobnosti posameznega produkta dodate sinonim, ki vam olajša delo s spletno banko in zagotavlja njeno preglednost.

Za varnost poslovanja s spletno banko MyNet skrbi več varnostnih elementov. Uporabnik za uporabo spletne banke MyNet potrebuje uporabniško ime, geslo, ki ga mora redno spreminjati, in generator enkratnih gesel. Več o tem lahko preberete tudi v zavihku Varnost na spletu.

 • Poskrbite, da imate na računalnikih nameščene zadnje varnostne popravke, požarno pregrado in ustrezne protivirusne programe ter da jih redno uporabljate.
 • Uporabljajte ustrezen brskalnik in ga redno posodabljajte.
 • Na računalnike ne nameščajte programske opreme iz nezanesljivih virov.
 • Vzdržujte računalniško opremo.
 • Preverjajte, ali se podatki prenašajo po varni povezavi.
 • Priporočamo, da spletne banke ne uporabljate na javnih računalnikih, ki jih uporablja več oseb, prav tako odsvetujemo uporabo računalnikov, ki se uporabljajo za igranje iger, in uporabo omrežij za distribucijo avtorsko zaščitenih vsebin (t. i. omrežja P2P). Za poslovanje v spletni banki uporabljajte drug brskalnik kot za opravljanje preostalih spletnih dejavnosti.
 • Redno spremljajte transakcije in stanje na svojih računih.
 • Skrbno ravnajte z občutljivimi podatki ter mediji za shranjevanje in dostop.
 • Izberite gesla, ki jih je težko uganiti, redno jih menjajte in jih ne zaupajte nikomur.
 • Preverite vsakogar, ki se vam predstavi kot oseba za pomoč strankam, še zlasti pa bodite previdni, če neznana oseba od vas zahteva, da ji omogočite oddaljen dostop do svojega računalnika.
 • Nikoli ne pošiljajte svojih podatkov (uporabniškega imena, vstopnega gesla za spletno banko) v elektronskih sporočilih, saj BKS Bank AG, Bančna podružnica, od svojih komitentov v nobenem primeru ne zahteva pošiljanja podatkov o uporabniških imenih in geslih, bančnih računih, številkah bančnih kartic in PIN ter drugih osebnih podatkov po elektronski pošti.
 • Pred prijavo v spletno banko zaprite vsa okna trenutno odprtega brskalnika in na novo odprite ustrezen brskalnik, v katerem želite opravljati bančne storitve. Ko končate, se vedno odjavite iz sistema spletne banke in zaprite vsa okna brskalnika.

E-račun je račun, izdan v standardni elektronski obliki. V skladu z zakonskimi predpisi s tega področja enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj računa pošlje prejemniku računa za opravljeno storitev/izstavljeno blago itd.

E-prijava oziroma e-odjava sta elektronski obliki prijave oziroma odjave za prejemanje e-računov, ki jih prejemnik e-računov izpolni v okviru spletne banke MyNet. Banka prejemnika e-računa takšno prijavo oziroma odjavo prek Sistema za izmenjavo e-računov pošlje izdajatelju e-računa, ki je naveden v e-prijavi oziroma e-odjavi.

Izdajatelj e-računa je pravna oseba, ki izda e-račun in ima s prejemnikom e-računa sklenjeno poslovno razmerje.

Banka prenese e-račun od izdajatelja e-računa do prejemnika e-računa.

Kadar želite opraviti plačilo v domovini, lahko v obrazcu za plačilo UPN/SEPA po vnosu prejemnikovega računa s klikom na gumb s simbolom vprašaja preverite, ali je transakcijski račun v slovenskem registru. Če preverjate račun poslovnega subjekta, se v pojavnem oknu prikažejo podatki o lastniku računa. S klikom na gumb Uporabi se podatki o prejemniku vnesejo v plačilni nalog.

Za upravljanje računov drugega komitenta kot pooblaščena oseba, skrbnik ali zakoniti zastopnik morate ustreznega komitenta izbrati v spustnem meniju, ki je v zgornjem levem delu zaslona (poleg logotipa banke).

 • Mesečni limit porabe je limit poslovanja na ravni kartice v določenem obračunskem obdobju, ki ga imetnik kartice koristi za nakupe in/ali dvige gotovine doma in v tujini.
 • Limit ATM je dnevni limit dvigov na bankomatu.
 • Limit POS je dnevni limit plačil s kartico na POS-terminalih.
 • Limit za internetne nakupe je dnevni limit spletnih plačil s kartico.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

eb@bksbank.si

Plačilni instrumenti

S plačilnimi instrumenti lahko preprosto in varno prenesete sredstva ali dvignete gotovino.

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.

Kreditna Mastercard

Kreditna kartica Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom, ki svojim uporabnikom omogoča preprosto, pregledno in varno brezgotovinsko poslovanje.