Financiranje poslovanja

Omogočamo vam fleksibilne rešitve financiranja in vam kot podjetniku ponujamo tudi bogato paleto strokovnega svetovanja.

Dolgoročno financiranje

Optimalna ponudba financiranja – tudi do 15 let.

Kratkoročno financiranje

Ugodna ponudba financiranja za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav.

Kredit z garancijo podjetniškega sklada

Kandidirajte za garancije Slovenskega podjetniškega sklada s subvencijo obrestne mere.

Lombardni kredit

Z lombardnim kreditom do kredita s konkurenčno obrestno mero.

Bančne garancije

Zavarujte se pred poslovnimi tveganji in izberite ustrezno bančno garancijo.

SERVICE

SISBIZ

Elektronski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti poslovnih subjektov.