Borzno posredovanje

Značilnosti: Tveganja:
 • 24-urni vpogled v vaš portfelj
 • Možnost trgovanja prek spletnih aplikacij na vseh svetovnih trgih
 • Borzni posrednik vam je na voljo do 22. ure
 • Nizki stroški in provizije tako doma kot tudi v tujini
 • Posvet s strokovnjaki o ključnih informacijah iz sveta financ
 • Izdelava napovedi za odmero davka od kapitalskih dobičkov
 • Vrednost naložbe lahko niha
 • Možne so kapitalske izgube
 • Valutna nihanja vplivajo na donosnost naložbe

 

 

 

 

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

 • Obsega nakup in prodajo finančnih instrumentov doma in v tujini po vašem naročilu in za vaš račun ob plačilu provizije; vključuje poravnavo, izvedbo korporativnih akcij in hrambo domačih in tujih vrednostnih papirjev.
 • Skleniti je treba enotno pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računa nematerializiranih finančnih instrumentov za trgovanje doma in v tujini.
 • Naročila lahko oddate po telefonu, osebno ali preko spletnih aplikacij.
 • Prek spletnih aplikacij lahko trgujete v realnem času na vseh svetovnih trgih in prenašate denarna sredstva, za kar vam priznamo občutno nižjo provizijo.
 • Kot člani Ljubljanske borze in KDD vam omogočamo trgovanje s finančnimi instrumenti na Ljubljanski borzi.
 • Na razvitih in hitro rastočih kapitalskih trgih Evrope, Amerike in Azije poslujemo prek BKS Bank AG, Celovec, na trgih jugovzhodne Evrope (Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija, Srbija) pa prek lokalnih izpolnitvenih pomočnikov.
 • Uredimo tudi storitve prenosov, pravic in hrambe finančnih instrumentov.
 • Pogodbo, odprtje računa in nadaljnje poslovanje s finančnimi instrumenti lahko uredite pri svojem svetovalcu v poslovalnicah ali na sedežu banke.
 • Svetujemo o pravilni izbiri storitev in produktov pred odprtjem pogodbe, skladno z vašimi željami in potrebami.
 • Nizki stroški in provizije tako doma kot tudi v tujini.
 • Transparentno poslovanje in redno obveščanje po elektronski pošti in spletnih straneh banke o novostih bančne ponudbe, dogajanjih doma in v tujini.
 • Posvet s strokovnjaki o ključnih informacijah iz sveta financ doma in v tujini.
 • Celovita ponudba bančnih in finančnih storitev BKS Bank, Bančne podružnice, na enem mestu.

Pri osebnem obisku pri svetovalcu v poslovalnici ali na sedežu banke predložite veljavni uradni osebni dokument, davčno številko in številko transakcijskega računa.

 • Brezplačna poravnava na tujih trgih.

Oglejte in prenesite si digitalni katalog.

Borzno posredovanje

Informativni izračun stroškov prenosa delnic

Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s storitvijo borznega posredovanja oziroma spletnega trgovanja BKS Bank AG, Bančne podružnice, ter ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

mBroker

Z novo mobilno aplikacijo mBroker so vsi svetovni trgi na vaši dlani.

BKS Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.

Telefonska borzna naročila

Oddaja borznih naročil

Fizične in pravne osebe
+386 1 589 09 85
Pon.–pet.: 8.–16. ure

Oddaja borznih naročil za tuje trge

Fizične in pravne osebe
+386 1 589 58 33
Pon.–pet.: 16.–22. ure