Varčevanje za jutri

 • Varčevanje je jasno in pregledno prek spletne banke
 • Nizki stroški in provizije
 • Z varčevanjem lahko začnete brez privarčevanih sredstev
 • Varčevanje lahko kadar koli prekinete
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

 • Naložba, namenjena strankam, ki želijo v delnice vsak mesec vložiti manjši znesek, a jim za to primanjkuje časa, znanja in izkušenj.
 • Z varčevanjem lahko začnete brez lastnih privarčevanih sredstev.
 • Najmanjši mesečni znesek vplačila je 40 EUR, zneske lahko nakazujete tudi s trajnim nalogom.
 • Storitev izvajajo izkušeni finančni strokovnjaki, ki vaša sredstva v vašem imenu in za vaš račun vlagajo v globalni delniški sklad EUNL GR (t. i. iShares Core MSCI World ETF) izdajatelja iShares, ki omogoča panožno in geografsko razpršenost vaših prihrankov v delnice več kot 1.500 uspešnih multinacionalk, kot so Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Nestle, Novartis, Google, McDonald's, Coca-Cola, Toyota, Bayer itd.
 • Varčevanje za jutri je jasno in pregledno, omogočamo vam vpogled v naložbeni portfelj prek spletne banke MyNet.
 • Z ustrezno geografsko in panožno razpršenostjo naložb dosegamo optimalne donose glede na tveganje.
 • Varčevanje lahko kadar koli prekinete. Po 15-dnevnem odpovednem roku so vam sredstva na voljo, takoj ko jih potrebujete.
 • Nizki stroški in provizije.
 • Obdavčeni ste šele takrat, ko delno ali v celoti izstopite iz varčevanja. Dlje ko varčujete, nižja je davčna stopnja. Napoved za odmero davka od kapitalskega dobička vam lahko pripravimo v BKS Bank.
 • Zagotavlja optimalno razmerje med tveganjem, donosom in likvidnostjo naložbe.
 • Naložba ne daje zajamčenega donosa.
 • Naložbena politika varčevanja za jutri je sestavljena iz investicijskega sklada izdajatelja z globalno razpršenostjo, ki zasleduje gibanje globalnih indeksov in visoke likvidnosti in instrumente denarnega trga.
 • Za merilo uspešnosti varčevanja za jutri smo v banki izbrali ustrezen primerjalni tržni indeks, ki odseva dogajanja na izbranem trgu glede na izbrano naložbeno politiko, MSCI World Index v EUR.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Izjava o omejitvi odgovornosti

Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s ponudbo BKS Bank AG, Bančne podružnice, pri poslovanju s finančnimi instrumenti ter ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Finančni instrumenti niso enaki bančnim depozitom in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog po avstrijskem Zakonu o bankah. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

Kreditna Mastercard

Kreditna kartica Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom, ki svojim uporabnikom omogoča preprosto, pregledno in varno brezgotovinsko poslovanje.

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.

mBroker

Z novo mobilno aplikacijo mBroker so vsi svetovni trgi na vaši dlani.