Investicijsko svetovanje 

Značilnosti: Tveganja:
 • Posvet s strokovnjaki o ključnih informacijah iz sveta financ ter predstavitev naložbenih predlogov
 • Nizki stroški in provizije
 • 24-urni vpogled v vaš portfelj
 • Osebni svetovalec, ki vam je vedno na voljo
 • Izdelava napovedi za odmero davka od kapitalskih dobičkov
 • Vrednost naložbe lahko niha
 • Možne so kapitalske izgube
 • Valutna nihanja vplivajo na donosnost naložbe

 

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

 • Skleniti je treba enotno pogodbo o opravljanju investicijskih storitev, ki zajema storitev investicijskega svetovanja, borzno posredovanje in vodenje računa nematerializiranih vrednostnih papirjev za trgovanje doma in v tujini.
 • Obsega posvet o ključnih informacijah iz sveta financ, predstavitev investicijskih priporočil banke, nakup finančnih instrumentov skladno vašemu naročilu ob plačilu provizije; vključuje poravnavo, izvedbo korporativnih akcij in hrambo vrednostnih papirjev.
 • Naročila lahko oddate zgolj osebno investicijskemu svetovalcu ob obisku poslovne enote banke.
 • Pogodbo, odprtje računa in nadaljnje poslovanje s finančnimi instrumenti lahko uredite pri svojem svetovalcu v poslovalnicah ali na sedežu banke.
 • Svetujemo o pravilni izbiri storitev in produktov pred odprtjem pogodbe, skladno z vašimi željami in potrebami.
 • Nizki stroški in provizije tako doma kot tudi v tujini.
 • Transparentno poslovanje in redno obveščanje po elektronski pošti in spletnih straneh banke o novostih bančne ponudbe, dogajanjih doma in v tujini.
 • Posvet s strokovnjaki o ključnih informacijah iz sveta financ doma in v tujini.
 • Celovita ponudba bančnih in finančnih storitev BKS Bank, Bančne podružnice, na enem mestu.

Pri osebnem obisku pri svetovalcu v poslovalnici ali na sedežu banke predložite veljavni uradni osebni dokument, davčno številko in številko transakcijskega računa.

Tržno sporočilo je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev s storitvijo investicijskega svetovanja BKS Bank AG, Bančne podružnice, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica, investicijska svetovalka oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na prejšnjo uspešnost posameznega finančnega instrumenta ali naložbene politike, velja opozorilo, da ta uspešnost ni zanesljiv kazalnik rezultatov v prihodnosti. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.
Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.
 
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Lombardni kredit

Z lombardnim kreditom do kredita s konkurenčno obrestno mero.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Stik z nami

Oddaja borznih naročil

Fizične in pravne osebe
+386 1 589 09 85
Pon.–pet.: 8.–16. ure