Informacije za stranke

Poleg vseh koristnih informacij, tukaj najdete tudi informativna izračuna stroškov za prenos in ohranitev ali prodajo delnic.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

 • Imamo dovoljenje za opravljanje in ponujanje investicijskih storitev in poslov ter pomožne storitve za stranke v skladu z Direktivo 2004/39/ES.
 • Poslujemo pod nadzorom Nadzornega organa za opravljanje finančnih storitev v Avstriji – Finanzmarktaufsicht – in Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Smo člani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe – KDD.
 • Na tujih trgih poslujemo prek BKS Bank AG, Celovec, ki je članica Dunajske borze, in elektronskega trgovanja na Frankfurtski borzi − Xetra Frankfurt.
 • Na trgih jugovzhodne Evrope (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Bolgarija) poslujemo prek lokalnih izpolnitvenih pomočnikov.
 • Nakazilo evrskih denarnih sredstev lahko izvedete na TRR banke: BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, SI56 3500 1000 0072 371, SWIFT: BFKKSI22; s sklicem: 00 in vašo davčno številko.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​Informacije o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev
 • BKS BANK AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija
 • Raiffeisen banka a. d., Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd, Srbija
 • Hrvatska poštanska banka d. d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvaška
 • Raiffeisen bank d. d., Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
 • Raiffeisen Capital a. d.,  Ul. Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina
 • Elana Trading a. d., Lachezar Stanchev 5, 1756 Sofia, Bolgarija
 • Komercialna Banka AD, Kej Dimitar Vlahov 4, 1000 Skopje, Makedonija

V kolikor ne dobite telefonske povezave, lahko naročila oddate elektronsko preko spletne platforme MyBroker ali mBroker. V primeru, da nimate še urejenega dostopa do MyBroker ali mBroker, nam pošljite zahtevo za pridobitev uporabniških podatkov na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Za pojasnila glede oddanega zavrnjenega naročila in v primeru, da ne dobite telefonske povezave, smo dosegljivi na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Vaše nakazilo je v prenosu na trgovalni račun v povprečju dobri 2 uri, v kolikor prihaja z druge banke v slovenskem bančnem sistemu.

O spremembi obremenitve na vrednostnih papirjih nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in pripravili vam bomo nalog za prenos.

Za vsa vprašanja v zvezi s trenutno situacijo ter našimi predvidevanji nas lahko kontaktirate na telefonsko številko +386 1 589 58 50 oziroma na elektronski naslov up@bksbank.si.

Če pogodbenega razmerja niste sklenili neposredno z nami, so bili vaši finančni instrumenti in sredstva k nam preneseni z drugih borznoposredniških hiš oziroma bank, in sicer je bil prenos opravljanja investicijskih storitev in poslov z mesecem februarjem 2014 opravljen s Factor Banke d.d., z junijem 2016 s Perspektive d.d. in z aprilom 2018 z Gorenjske borznoposredniške družbe d.d.

Vse prenesene pogodbe se morajo sčasoma obnoviti. Prosimo vas, da se za termin obnovitve obrnete na katero koli našo poslovalnico.

Trgovalni račun lahko odprete v kateri koli naši poslovalnici, s seboj pa prinesite osebni dokument in bančno kartico. Ker vas želimo osebno spoznati, vas prosimo, da nam na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si posredujete svoje osebne podatke. V najkrajšem času vas pokličemo in se dogovorimo za sestanek.

Vodenje trgovalnega računa se pri fizičnih osebah razlikuje glede na izbiro računa, tj. osnovni ali plus račun, ki se nato deli na elektronski ali klasični račun.

a) Fizične osebe:
- osnovni račun: elektronski račun 3 EUR in klasični račun 12 EUR na letni ravni;
- plus račun: elektronski račun 18 EUR* in klasični račun 26 EUR na letni ravni.

b) Pravne osebe: elektronski in klasični račun 30 EUR na letni ravni.            

Celotna tarifa in opis ter višina postavk so navedeni v naši tarifi, ki je objavljena na naši spletni strani.

Za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev se obrnite na naše borzne posrednike na spodnjih kontaktih ali oddajte naročilo prek spletne platforme MyBroker.

Oddaja borznih naročil
Pon.–pet: 8.–16. ure
E: narocilavp@bksbank.si
T: +386 1 589 09 85

Oddaja borznih naročil za tuje trge
Pon.–pet.: 16.–22. ure
E: narocilavp@bksbank.si
T: +386 1 589 58 33

Za pridobitev uporabniškega imena in gesla za dostop do MyBroker nam, prosimo, pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Uporabnine za platformo trenutno ne zaračunavamo.

V primeru, da ste stranka Alte in ste na Alti uporabnik njihove on-line trgovalne postaje, boste lahko naročila oddajali tudi prek on-line trgovalne postaje BKS Bank.

V ta namen smo uredili uporabo storitev spletne trgovalne aplikacije, imenovane MyBroker, ki jo najdete na naslovu broker.bksbank.si in vam bo na voljo od 11. marca 2019 dalje.

Uporabniško ime je ostalo skoraj enako, kot ste ga uporabljali pri Alti Invest. Na začetek svojega obstoječega uporabniškega imena zgolj dodajte kratico BKS (brez presledka). Geslo za prijavo ostaja enako, kot ga imate pri Alti Invest in ga poznate le vi. Prosimo vas, da geslo ob prvi uporabi spremenite (zavihek Moj račun) in ga skrbno varujete.

Če so na vašem trgovalnem računu prosta denarna sredstva, se bodo odprte postavke pobotale iz njih, če razpoložljivih sredstev ni, pa je potrebno nakazilo. To lahko izvedete na SI56 3500 1000 0072 371, pri sklicu pa uporabite SI00 in svojo davčno številko. Podatek, ali je treba nakazati denarna sredstva, lahko najdete na obračunu, in sicer nad podpisom banke, kjer piše bodisi da se znesek pobota v skladu s 312. členom Obligacijskega zakonika bodisi da dolžni znesek nakažite na SI56 3500 1000 0072 371, pri sklicu pa uporabite SI00 in svojo davčno številko.

Nakazilo denarnih sredstev na tekoči račun lahko naročite prek telefona na +386 1 589 09 91 ali prek elektronskega naslova vrednostnipapirji@bksbank.si. Nakazilo lahko naročite tudi prek trgovalne postaje; zahtevek najdete v sklopu Naročila/Denarna naročila. Nakazilo sredstev na svoj trgovalni račun izvedete z nakazilom na SI56 3500 1000 0072 371, pri tem pa za sklic uporabite SI00 in svojo davčno številko.

Če ste spremenili svoj uradni naslov, nam obojestransko kopijo posodobljenega uradnega dokumenta posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si ali pa se oglasite v eni izmed naših poslovalnic. Če želite spremeniti samo naslov za pošiljanje pošte (t. i. dopisni naslov), pa nam nove podatke posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.​​​​​​

Koda člana BKS Bank AG, Bančne podružnice, pri KDD je 2B. Če želite izpis svoje številke trgovalnega računa, vas prosimo, da nam zahtevo posredujete na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Prosimo, da nam za razlago postavk tarife – stanje portfelja, ležarine, provizije, stroški tujih izpolnitvenih pomočnikov in vodenje trgovalnega računa – na elektronski naslov posredujte vprašanje in svoje podatke in v najkrajšem času boste prejeli odgovor.

Prosimo vas, da nam za vnos finančnega instrumenta na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si posredujete ISIN finančnega instrumenta in finančni instrument bo dodan, o čemer boste tudi obveščeni.

Dividende in vsi ostali prilivi bodo nakazani tako, kot ste označili ob podpisu pogodbe.

Če dividend niste prejeli na svoj tekoči račun, so na vašem trgovalnem računu. Nakazilo denarnih sredstev na svoj osebni račun lahko naročite prek telefona na telefonski številki +386 1 589 09 91, prek trgovalne postaje ali prek elektronskega naslova vrednostnipapirji@bksbank.si.

Če želite, da se vsi prilivi avtomatsko nakazujejo na vaš tekoči račun in denarna sredstva ne ostajajo na vašem trgovalnem računu, kot ste se odločili ob podpisu pogodbe, nas o tem obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in poslali vam bomo ustrezni obrazec.

Znesek se na trgovalni račun prenese na dan izplačila dividende oziroma so prilivi – če iz pogodbene dokumentacije izhaja njihovo avtomatsko nakazovanje na vaš osebni račun – preneseni v dveh delovnih dneh od dneva izplačila dividende.

Nadomestilo za poravnavo dividend in obresti znaša 1 % od vrednosti bruto izplačila, in sicer najmanj 2 EUR in največ 30 EUR. Druga korporacijska dejanja (združevanja, razdruževanja, polog pravic, zapadlost itd.) na finančni instrument znašajo 4 EUR.

Stroški sprejema prevzemne ponudbe so odvisni od vrednosti finančnih instrumentov, in sicer:
a) vrednost finančnih instrumentov do 5.000 EUR – strošek znaša 15 EUR;
b) vrednost finančnih instrumentov od 5.000 EUR do 30.000 EUR – strošek znaša 30 EUR;
c) vrednost finančnih instrumentov nad 30.000 EUR – strošek znaša 60 EUR.

LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu. Povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih. Brez LEI poslov z vrednostnimi papirji ne morete opravljati. Za pridobitev kode se obrnite na KDD ali Ajpes, nam pa jo posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Dedič mora za prenos sredstev in vrednostnih papirjev odpreti trgovalni račun pri eni izmed borznoposredniških hiš. Na BKS Bank (elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si) mora nato posredovati sklep o dedovanju, številko svojega trgovalnega računa in kodo člana, pri katerem je trgovalni račun odprt. Strošek prenosa na podlagi dedovanja znaša 20 EUR na posamezno preknjižbo.

 • Dedovanje slovenskih VP, vpisanih v KDD

Dedič mora za prenos sredstev in vrednostnih papirjev odpreti trgovalni račun pri eni od borznoposredniških hiš. Na KDD mora nato posredovati pravnomočni sklep o dedovanju, številko svojega trgovalnega računa in kodo člana, pri katerem je trgovalni račun odprt. KDD vam bo prenos zaračunal, z naše strani pa je storitev brezplačna.

 • Dedovanje tujih VP

Dedič mora za prenos sredstev in vrednostnih papirjev odpreti trgovalni račun pri eni izmed borznoposredniških hiš. Prosimo, da pravnomočni sklep o dedovanju pošljete na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Strošek prenosa na podlagi dedovanja znaša 20 EUR na posamezni prenos.

Če nam pred izplačilnim dnevom dividende niste posredovali potrdila o morebitnem davčnem nerezidentstvu v Sloveniji, boste ob prejemu dividende dvojno obdavčeni (po polni stopnji v RS, to je 25 %). V tem primeru lahko znižanje ali oprostitev davka uveljavljate retroaktivno prek finančne uprave RS (obrazci KIDO). Če ste nam potrdilo o davčnem nerezidentstvu posredovali predhodno, boste obdavčeni v skladu s Pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo vašega rezidentstva.

Davčno napoved lahko oddate sami ali pa jo naredimo mi, če ima stranka plus račun in/ali upravljanje premoženja. Rok za oddajo napovedi za preteklo leto je 28. februar. Če se odločite za izdelavo napovedi, nam zahtevo pošljite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Strošek izdelave napovedi znaša 10 EUR + DDV na stran na vrednostni papir.

Pri trenutnem ponudniku trgovalnega računa zaprosite za izpolnitev naloga za prenos k BKS Bank. Z naše strani je prenos brezplačen.

O prenosu nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in pripravili vam bomo nalog za prenos. Obenem nam morate sporočiti tudi številko KDD-računa in kodo člana, na katerega prenašate finančne instrumente. Hkrati vam bo morala enak nalog pripraviti tudi druga stran. Strošek prenosa je 0,12 % od vrednosti transakcije, min. 80 EUR, max. 1.250 EUR za prvi prenos (za neomejeno število finančnih instrumentov iste serije istega izdajatelja) in vsak nadaljnji prenos 0,12% od vrednosti transakcije, min. 40 EUR, max. 1.250 EUR.

Imetniku se strošek prenosa finančnih instrumentov od BKS Bank na račun k drugemu članu KDD obračuna glede na vrednost, vrsto in izdajatelja finančnih instrumentov na posameznem računu finančnih instrumentov. V primeru istočasne zahteve za prenos (tj. znotraj istega delovnega dneva) istovrstnih ali več različnih finančnih instrumentov (različna vrsta finančnih instrumentov, drug izdajatelj finančnih instrumentov, itd.) se postavka Prenos finančnega instrumenta od BKS Bank na račun pri drugem članu KDD- prvi prenos, obračuna zgolj za tiste istovrstne finančne instrumente istega izdajatelja na posameznem računu finančnih instrumentov, katerih vrednost finančnih instrumentov je najmanjša. Vsak nadaljnji prenos istovrstnih ali več različnih finančnih instrumentov (različna vrsta finančnih instrumentov, drug izdajatelj finančnih instrumentov, itd.) v tem istem dnevu se po postavki Prenos finančnega instrumenta od BKS Bank na račun pri drugem članu KDD obračuna kot strošek prenosa finančnega instrumenta od BKS Bank na račun pri drugem članu KDD kot- vsak nadaljnji prenos.

O prenosu nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in pripravili vam bomo nalog za prenos. Obenem nam morate sporočiti tudi številko KDD-računa in kodo člana, na katerega prenašate finančne instrumente. Stroški prenosa za tržne finančne instrumente znašajo 0,01 % od vrednosti transakcije, min. 30 EUR, max. 1.000 EUR. Za netržne finančne instrumente je strošek prenosa 15 EUR.

Če gre za vrednostne papirje slovenskih izdajateljev, jih lahko prenesete na račun za opustitev. Strošek takšnega prenosa je 30 EUR.

Vzrok za izdajo obračuna lahko najdete v obrazložitvi nad podpisi. Strošek je bil zaračunan v skladu z veljavno tarifo BKS Bank.
V primeru obračuna za Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev oz. ležarine: nadomestilo se obračuna četrtletno glede na povprečno vrednost portfelja konec posameznega meseca. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz V. točke tarife banke ne preseže 10 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil preseže 10 EUR, vendar najpozneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta, in to ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

V desnem spodnjem kotu je gumb, imenovan Pomoč, ki vam omogoči dostop do uporabniških navodil za trgovalno postajo. Če vam kljub navodilom ne uspe, se obrnite na borzne posrednike ali nam pišite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

Očitno je prišlo do napake pri nalaganju vašega portfelja. Težava bo odpravljena v najkrajšem možnem času.

 • M​​​​​ožnost trgovanja prek spletne aplikacije MyBroker v realnem času na vseh svetovnih trgih in prenos denarnih sredstev, kjer vam priznamo občutno nižjo provizijo;
 • nizki stroški in provizije tako doma kot v tujini;
 • brezplačni stroški poravnave na tujih trgih;
 • jasno in pregledno upravljanje premoženja;
 • izdelava napovedi za odmero davka od kapitalskih dobičkov.

Izračunajte informativne stroške prenosa delnic s KDD in ohranitev delnic na trgovalnem računu ali prenos in prodajo delnic s pomočjo dveh kalkulatorjev, ki smo ju pripravili za vas.

V skladu z novim Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) smo uskladili naše poslovanje z investicijskimi storitvami in posli. Novi splošni pogoji poslovanja, politike in informacije, ki veljajo od 15. 6. 2019 dalje so vam na vpogled v zavihku Pripomočki in obrazci.

Objava informacij o identiteti mest izvrševanja in kakovosti izvrševanja v letu 2019 na podlagi deligirane uredbe komisije EU 2017/576 za profesionalne stranke

Objava informacij o identiteti mest izvrševanja in kakovosti izvrševanja v letu 2019 na podlagi deligirane uredbe komisije EU 2017/576 za neprofesionalne stranke

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00