Upravljanje premoženja

  • 24-urni vpogled v vaš naložbeni portfelj
  • Nizki stroški in provizije
  • Upravljavec premoženja vam je vedno na voljo
  • Napoved za odmero davka od kapitalskih dobičkov vam pripravimo v BKS Bank
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Upravljanje premoženja opravljajo visoko izobraženi in izkušeni finančni strokovnjaki, ki na podlagi obširnih analiz v vašem imenu in za vaš račun vlagajo vaša sredstva v finančne instrumente doma in v tujini z namenom zagotavljanja optimalnega razmerja med tveganjem, donosom in likvidnostjo vaših naložb glede na izbrano naložbeno strategijo.

  • Prilagajamo se vašim naložbenim ciljem in nagnjenosti k tveganju ter zagotavljamo potrebno razpršenost naložb z izbiro ustrezne naložbene politike.
  • Upravljavec premoženja vam je glede vaših finančnih skrbi vedno na voljo.
  • Upravljanje je jasno in pregledno, saj vam spletna banka MyNet 24 ur na dan omogoča vpogled v vaš naložbeni portfelj.
  • Mesečno prejmete pregled dogajanja na domačem kapitalskem trgu in na tujih kapitalskih trgih.
  • Nizki stroški in provizije.
  • Napoved za odmero davka od kapitalskih dobičkov vam pripravimo v BKS Bank.

Pred izbiro vaše naložbene strategije skupaj pregledamo vaš vlagateljski profil in vam na podlagi vaših preteklih izkušenj, znanj, finančnega premoženja, zmožnosti, ciljev in pričakovanj pomagamo pri izbiri najprimernejše naložbene politike.

Najnižja začetna vrednost portfelja, ki jo sprejmemo v upravljanje premoženja, znaša 30.000 EUR.

Za lažjo izbiro smo pripravili šest vrst naložbenih politik. Glede na zastavljeni model naložbene politike upravljavec premoženja investira denarna sredstva, pri čemer želi doseči čim višje pričakovane donosnosti glede na dopustno tveganje.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Tržno sporočilo je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev s storitvijo upravljanja premoženja oziroma gospodarjenja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na prejšnjo uspešnost posameznega finančnega instrumenta ali naložbene politike, velja opozorilo, da ta uspešnost ni zanesljiv kazalnik rezultatov v prihodnosti. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.
Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Varčevalni račun Plus s hranilno knjižico

Varna in preprosta oblika varčevanja s poljubnimi pologi in višjo obrestno mero.

Internet Banking

MyNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate svoje finance kadarkoli.

Kreditna Mastercard

Kreditna kartica Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom, ki svojim uporabnikom omogoča preprosto, pregledno in varno brezgotovinsko poslovanje.