Borzno posredovanje

 • Trgujete lahko prek elektronske banke ali spletne strani
 • Nizki stroški provizije tako doma kot v tujini
 • Posvet s strokovnjaki o ključnih informacijah iz sveta financ
 • Celovita ponudba bančnih in finančnih storitev BKS Bank
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

 • Obsega nakup in prodajo vrednostnih papirjev doma in v tujini po vašem naročilu in za vaš račun ob plačilu provizije; vključuje poravnavo, izvedbo korporativnih akcij in hrambo domačih in tujih vrednostnih papirjev.
 • Skleniti je treba enotno pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev za trgovanje doma in v tujini.
 • Naročila lahko oddajate po telefonu, faksu, pošti, prek elektronske banke ali na spletni strani www.bksbank.si.
 • Prek elektronske banke ali spletne strani www.bksbank.si lahko trgujete v realnem času na vseh svetovnih trgih in prenašate denarna sredstva, za kar vam priznamo občutno nižjo provizijo.
 • Kot člani Ljubljanske borze in KDD vam omogočamo trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi.
 • Na razvitih in hitro rastočih kapitalskih trgih Evrope, Amerike in Azije poslujemo prek BKS Bank AG, Celovec, na trgih jugovzhodne Evrope (Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija, Srbija) pa prek lokalnih izpolnitvenih pomočnikov.
 • Uredimo tudi storitve prenosov, pravic in hrambe vrednostnih papirjev.
 • Pogodbo, odprtje računa in nadaljnje poslovanje z vrednostnimi papirji lahko uredite pri svojem svetovalcu v poslovalnicah ali na sedežu banke.
 • Svetujemo o pravilni izbiri storitev in produktov pred odprtjem pogodbe, skladno z vašimi željami, potrebami in odnosom do tveganja.
 • Nizki stroški in provizije tako doma kot tudi v tujini.
 • Transparentno poslovanje in redno obveščanje po elektronski pošti in spletnih straneh banke o novostih bančne ponudbe, dogajanjih doma in v tujini.
 • Posvet s strokovnjaki o ključnih informacijah iz sveta financ doma in v tujini.
 • Celovita ponudba bančnih in finančnih storitev BKS Bank, Bančne podružnice, na enem mestu.

Pri osebnem obisku pri svetovalcu v poslovalnici ali na sedežu banke predložite veljavni uradni osebni dokument, davčno številko in številko transakcijskega računa.

 • Brezplačna poravnava na tujih trgih.

Informativni izračun stroškov prenosa delnic

Izjava o omejitvi odgovornosti

Opozorilo: Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s storitvijo borznega posredovanja oziroma spletnega trgovanja BKS Bank AG, Bančne podružnice, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, pri-poroča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

mBroker

Z novo mobilno aplikacijo mBroker so vsi svetovni trgi na vaši dlani.

Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.

Telefonska borzna naročila

Oddaja borznih naročil

Fizične in pravne osebe
+386 1 589 09 85
Pon.–pet.: 8.–16. ure

Oddaja borznih naročil za tuje trge

Fizične in pravne osebe
+386 1 589 58 33
Pon.–pet.: 16.–22. ure