E-račun

 • Sodobno, varno in zanesljivo poslovanje
 • Preprosto in hitrejše plačevanje brez papirja
 • Okolju prijazno
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

eb@bksbank.si

 • E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa prejemniku računa izda v elektronski obliki in zamenjuje obstoječe papirne račune.
 • Je nova oblika izmenjave računov, ki omogoča prihranek časa in denarja.
 • V okviru elektronskega poslovanja BKS Bank AG, Bančna podružnica, uporabnikom od decembra 2014 omogoča uporabo storitve e-račun, ki zagotavlja varno in zanesljivo izmenjavo e-računov.
 • Od 1. januarja 2015 morajo vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, za dobavljeno blago ali izvedene storitve proračunskim uporabnikom pošiljati račune v elektronski obliki.

Informacije za prejemnike e-računov.
VIDEO: Združenje bank Slovenije

Informacije za izdajatelje e-računov.
VIDEO: Združenje bank Slovenije

E-račun je račun, ki ga izdajatelj svojemu dolžniku/prejemniku računa izda v elektronski obliki. Za nemoteno izdajanje e-računov mora uporabnik spletne banke BizzNet poskrbeti za določene tehnične prilagoditve, na podlagi katerih bo lahko oblikoval e-račun v predpisani elektronski obliki z upoštevanjem tehnične dokumentacije in priročnika za poslovanje z e-računi. Vse navedene dokumente najdete v rubriki Obrazci in povezave.

Za začetek izdajanja e-računov je treba:
 • imeti odprt transakcijski račun pri BKS Bank AG, Bančni podružnici;
 • biti uporabnik elektronske banke BizzNet, ki omogoča poslovanje z e-računi;
 • stopiti v stik s svojim svetovalcem in urediti pooblastila za poslovanje s spletno banko BizzNet;
 • izpolniti Izjavo za vključitev v sistem za izmenjavo e-računov, na podlagi katere banka aktivira uporabo storitve e-račun in izdajatelja prijavi v Register izdajateljev e-računov.
Storitev e-račun izdajateljem omogoča:
 • pripravo e-računov (ročno ali uvoz) in pošiljanje;
 • prejemanje e-prijav in e-odjav;
 • pregled izdanih e-računov za obdobje enega leta;
 • pregled prejetih e-prijav/e-odjav za obdobje leta dni itd.

Banka ne opravlja storitev hrambe e-računov, zato priporočamo, da izdajatelj e-računov arhiviranje e-dokumentov uredi skladno z veljavno zakonodajo.

Prednosti za izdajatelja e-računov:
 • storitev je vključena v obstoječo rešitev spletne banke BizzNet;
 • prihranek časa in denarja – nižji stroški kot pri izdaji in pošiljanju računov v papirni obliki;
 • prejem povratne informacije o uspešni/neuspešni dostavi e-računa;
 • možnost uvoza predpripravljenih e-računov iz zalednih računovodskih programov ali možnost ročnega vnosa v spletno banko BizzNet in pošiljanje do končnih prejemnikov;
 • izdani e-računi so še leto dni na voljo v spletni banki BizzNet;
 • izdajanje e-računov je okolju prijazno.

E-račun je račun, ki ga prejemnik računa od izdajatelja e-računa prejme v elektronski obliki. Na prejemanje e-računov se lahko prejemnik naroči z e-prijavo prek spletne banke BizzNet (če izdajatelj omogoča e-prijavo) ali na drugačen način pri samem izdajatelju e-računov.

Za začetek prejemanja e-računov je treba:
 • imeti odprt transakcijski račun pri BKS Bank AG, Bančni podružnici;
 • biti uporabnik spletne banke BizzNet, ki omogoča poslovanje z e-računi (verzija 19.0.1.00);
 • stopiti v stik s svojim svetovalcem in urediti pooblastila za poslovanje z spletno banko BizzNet.
Storitev e-račun prejemnikom omogoča:
 • e-prijavo/e-odjavo na e-račune;
 • prejemanje in pregledovanje e-računov;
 • plačilo e-računov;
 • vpogled v seznam izdajateljev e-računov itd.

Banka ne opravlja hrambe e-računov, zato priporočamo, da prejemnik e-računov arhiviranje e-dokumentov uredi skladno z veljavno zakonodajo.

Prednosti za prejemnika e-računov:
 • storitev je vključena v obstoječo rešitev spletne banke BizzNet;
 • prihranek časa in denarja;
 • prejem računov po varni elektronski poti;
 • preprosto in hitrejše plačevanje – kreiranje plačila iz e-računa;
 • brezplačno naročanje na prejem in prejemanje e-računov;
 • prejeti e-računi so še leto dni na voljo v spletni banki BizzNet;
 • prejemanje e-računov je okolju prijazno.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

eb@bksbank.si

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Podpora

SEPA

Vse aktualne informacije o enotnem območju plačil v evrih – SEPA na enem mestu.

Plačilni instrumenti

S plačilnimi instrumenti lahko preprosto in varno prenesete sredstva ali dvignete gotovino.