Raznolik dialog z našimi deležniki

Smo:

  • regionalno umeščena bančna institucija;
  • družba, ki kotira na borzi;
  • delodajalec;
  • poslovni partner;
  • član interesnih združenj;
  • naslovnik uradnih opravil;
  • del družbe in javnosti.

Na ta način smo v stiku s številnimi različnimi interesi najrazličnejših skupin.
Za deležnike štejemo vse tiste osebe, skupine oseb, organizacije in institucije, ki izkazujejo pravni, finančni, gospodarski ali socialni interes pri odločitvah in delovanju BKS Bank.

S svojimi deležniki smo redno v dialogu, na primer v obliki prireditev, osebnih pogovorov, dandanes običajne spletne komunikacije, okrožnic, poročil idr. Ta dialog vidimo tudi kot priložnost, da prejmemo povratno informacijo glede ključnih tem za naše interesne skupine. Tako smo na primer v letu 2017 izvedli spletno anketo o naših dejavnostih v zvezi z družbeno odgovornostjo, leta 2018 pa smo s strokovnjaki razpravljali o zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida.