Vizija in vrednote

Naša globoka regionalna ukoreninjenost je osnova za organsko rast pri nas in v tujini. Smo pravi naslov za zahtevne stranke. Zakaj? Ker strokovno svetovanje odlično povezujemo s sodobnimi tehničnimi rešitvami. To utrjuje naš položaj med vodilnimi avstrijskimi bankami.

Regionalno umeščena.

Odprta pri razmišljanju.

Odlična pri delu.

Naše globoke regionalne korenine nam dajejo stabilnost in nam omogočajo zdravo domačo in mednarodno rast.

Delujemo kot univerzalna mednarodna banka, ki je pri svojih odločitvah neodvisna in samostojna.

Naša pripadnost skupini 3 Banken Gruppe in enakopravno sodelovanje znotraj skupine nam dajeta moč velike banke.

Smo na samostojni poti. Korak za korakom se uvrščamo med deset najpomembnejših bank v Avstriji.

Tveganja prevzamemo le, če jih lahko obvladamo z lastnimi močmi. To za nas pomeni neodvisnost in samostojnost.

Dobro razumemo posamezne potrebe svojih strank. Smo prvi naslov za zahtevne stranke, saj prvovrstno svetovanje uspešno združujemo s pravočasnimi tehničnimi rešitvami.

Ker si celovito prizadevamo za trajnost, je zaupanje v našo institucijo veliko, moč inovacij pa visoka.

Naši zaposleni delo opravljajo odgovorno in kakovostno. Nudimo jim privlačno delovno mesto in odlične možnosti za razvoj. Vlagamo v njihovo izobrazbo in spodbujamo usklajevanje poklica in zasebnega življenja.

Delničarjem nudimo dolgoročno naraščanje vrednosti in primerno letno obrestovanje, zato smo privlačni za vlagatelje in krepimo svoj delež lastnih sredstev.

Na podlagi vodila Triple E! (Eigenkapital, Ertrag und Kosten, Eigenverantwortung) so bili kot nosilni stebri določeni trije svežnji ukrepov za naš prihodnji uspeh. Z odgovorno strategijo upravljanja tveganj želimo svojo prihodnost aktivno oblikovati in jo trajnostno zagotavljati.

1. Lastni kapital kot ključ za nadaljnjo rast

Naše strateške pobude so usmerjene v nadaljnje izboljševanje opremljenosti z lastnim kapitalom in rast na poslovnih področjih ohranjanja lastnega kapitala.

2. Usmerjenost v dobiček in stroškovna disciplina za neodvisno prihodnost

V BKS Bank smo tudi v finančni in gospodarski krizi vseskozi dosegali zavidanja vredne presežke na letni ravni, saj smo izkoristili vse možnosti za dobiček in s svojimi viri ravnali varčno.

3. Lastna odgovornost povečuje konkurenčnost

Kompetentni in dobro izobraženi zaposleni so naše najpomembnejše premoženje. Prizadevamo si za povečevanje lastne uspešnosti, vzpostavitev odprte kulture povratnih informacij in izobraževanje ter usposabljanje naših vodstvenih kadrov in zaposlenih.

4. Upravljanje tveganj kot strateška usmeritev

Bistveni dejavnik naše poslovne dejavnosti je, da tveganja čim prej prepoznamo in jih z učinkovitim upravljanjem omejimo.

5. Gradimo na kakovosti in trajnostnem razvoju

Razvili smo lastno strategijo trajnostnega razvoja, v skladu s katero je trajnostni razvoj še močneje vpet v našo glavno dejavnost. Uvedba obveznic z družbenim učinkom in zelenih obveznic, zmanjšanje porabe energije in spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja so pri nas stalnica

Kot srčna, regionalno povezana banka skrbimo za blaginjo naših strank. Ponujamo jim odlično svetovanje, storitve in produkte ter močno mrežo. Tako skupaj oblikujemo svetlo prihodnost.  

srčni

Skrbimo za medsebojno bližino in sodelujemo na osebni ravni: zelo spoštljivo in s čutom za ljudi.

trdni v odnosih

Želimo navdušiti naše zaposlene, stranke in partnerje ter zgraditi močno mrežo.
usmerjeni v prihodnost Smo radovedni, hitro prepoznamo trende, ki nam ustrezajo, in jih uporabimo z mislijo na jutri, ne da bi pri tem pozabili na svoje bistvo.
odgovorni Smo zgled in pobudnik družbene odgovornosti, delamo za zdravo in dolgoročno rast ter vlagamo vanjo.
odlični Delamo le to, kar zares znamo, in zato bolje od konkurence, ter presegamo pričakovanja strank.
regionalno povezani S ponosom pokažemo, od kod prihajamo, sodelujemo na medregionalni ravni in igramo pomembno vlogo na lokalni.

Prenos datotek

Več o naših vrednotah in viziji si oglejte v dokumentu Poslanstvo in vizija  .